Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Uutiset

23.03.2020

Ajankohtaista kuntayhtymän toiminnoista 18.3.2020 (päivitetty 23.3.2020)


Terveydenhuolto

Forssan sairaalan polikliinisen kirurgian (poki) yksikössä on peruttu kaikki paikallispuudutuksessa tehtävät leikkaukset, verisuonitautien poliklinikan ja osa silmätautien poliklinikan toiminnasta 16.3.-13.4.2020 väliseltä ajalta. (päivitetty23.3.2020)

Laboratorio: Gynekologisten joukkoseulontakutsujen lähettäminen katkaistaan tästä eteenpäin väliaikaisesti. Toistaiseksi sairaalan laboratoriossa otetaan jo kutsun saaneiden joukkopapanäytteitä ajanvarauksella. (lisätty 19.3.2020)

Vuodeosastot, laboratorio ja ympäristöterveydenhuolto* toimivat normaalisti.

(*Terveysvalvonnasta ja eläinlääkintähuollosta on omat erilliset tiedotteet kotisivuilla/eläinlääkärit ja muu ympäristöterveydenhuolto.)

Vuodeosastoille on vierailukielto 17.3.2020 alkaen. Poikkeuksena ovat kriittisesti sairaiden oireettomat läheiset ja saattohoidossa olevien läheiset.  

Ensi viikosta lähtien poliklinikoiden toiminta on supistettua.

Lähtökohta on, että jos asiakkaalle ei ole ilmoitettu käyntiajan peruuntumisesta, varattu aika on voimassa ja toteutuu.

Suun terveydenhuolto haluaa suojella potilaita ja henkilökuntaa koronavirukselta. Pyydämme sinua perumaan kiireettömän hammashoitoaikasi mikäli sinulla on akuutti hengitystieinfektio, tai kuulut riskiryhmään. Ulkomaan matkalta palaavia pyydämme perumaan kiireettömät hoitoaikansa, jos hoitoaika on 14 vrk sisällä matkalta paluusta.

Kuntoutus: Kaikki ryhmät on peruttu. Yli 70-vuotiaille ei vastaanottoaikoja. Hoidetaan puhelinneuvontana tai/ja siirretään ajat tulevaisuuteen.

Perhepalvelut

Perheneuvola ja puheterapeutit palvelevat asiakkaita normaalisti niin pitkään kuin se on mahdollista. Tapaamiset paikan päällä perhekeskuksessa edellyttävät, että asiakkailla ei ole hengitystieinfektion oireita. Työntekijät soittavat asiakkaille ennen tapaamista ja varmistavat, että he ovat terveitä. Tarvittaessa työtä jatketaan hyödyntäen etäyhteyksiä.

Perhesosiaalityön ja lastensuojelun asiakastapaamisissa on siirrytty pääsääntöisesti etäyhteyksien käyttöön. Työntekijät ovat yhteydessä asiakkaisiin tapaamisten järjestelyihin liittyvissä asioissa. Välttämättömissä tilanteissa myös tapaamiset toteutetaan.

Neuvolatoiminta jatkuu seuraavin muutoksin:

Oppilashuollon palveluista tiedotetaan oppilaita ja huoltajia Wilman kautta. Oppilashuollon työntekijät ovat yhteydessä asiakkaisiinsa puhelimitse ja heihin saa myös yhteyden puhelimitse.

Asiakkaat voivat olla yhteydessä lapsiperheiden sosiaalihuollon palveluohjaukseen arkisin klo 9-15 välisenä aikana numeroon 040 648 5604.
 
Kiireellisissä lastensuojeluasioissa tulee olla yhteydessä arkisin klo 8-16 välisenä aikana numeroon 050 5726077 ja muina aikoina 03 621 7100

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityössä, nuorten palveluissa, työllisyydenhoidossa, vammaispalvelujen sosiaalityössä ja kehitysvammahuollon palveluohjauksessa asiakastapaamisissa on siirrytty pääsääntöisesti etäyhteyksien käyttöön. Työntekijät tavoittaa puhelimitse. Välttämättömissä tilanteissa myös tapaamiset toteutetaan. Vain välttämättömät kotikäynnit tehdään.

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät on peruttu ja asukastupien toiminta on keskeytetty (Saksankuja, Humppila, Jokioinen).

Yhteisötalolla pidettävät maahanmuuttajien ja aikuissosiaalityön päivystykset ovat toistaiseksi tauolla ja niiden sijaan työntekijät tavoittaa puhelimitse. Myös yhteisötalon ja kotouttamistyön ryhmätoiminta on toistaiseksi tauolla. (lisätty 19.3.2020)

Sovittelutoimisto

Sovittelutapaamiset peruttu 13.4.2020 saakka, ammattihenkilöstön tavoittaa puhelimitse p.040 674 0607/040 674 0667 ja sähköpostitse sovittelu@fshky.fi. (lisätty 19.3.2020)

Vammaispalvelut

Kehitysvammahuollon tuetussa ja ohjatussa asumisessa tehdään vain välttämättömät kotikäynnit. 

Kehitysvammahuollon perhehoito on keskeytetty.

Kehitysvammahuollon päivätoiminta on keskeytetty 17.3. alkaen, lasten tilapäishoidon ja aikuisten intervallihoidon uudet alkavat varaukset on peruutettu 13.3. alkaen.

 
 

Sivu päivitetty: 19.08.2020
 
 
 
login Synergia Foxy