Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Uutiset

19.08.2020

Vierailut Forssan sairaalan osastoilla ja osaamiskeskuksessa


Vierailuohje Forssan sairaalan osastoilla

Valtioneuvoston suositus vierailujen välttämiseksi sairaaloissa on purettu 17.6.2020 alkaen. Suosituksen purkaminen koskee sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa tapahtuvaa sairaalahoitoa. Vierailujen järjestämisessä tulee kuitenkin noudattaa edelleen pidättyvää linjaa alueellista harkintaa käyttäen, vastaavasti kuten muussakin tartuntatautien vastustamistyössä epidemiatilanteen aikana. Toimintayksikkö vastaa käytännön järjestelyistään ja esimerkiksi suojainten käytöstä ja tapaamispaikoista.

Käytännössä FSHKY:n alueella voidaan tartuntatautilain 58 §:n mukaisesti yksikkö- ja tilakohtaisesti ohjata tai rajoittaa vierailuja epidemiatilanteen ja riskiarvion mukaisesti. Perusteet rajoittaa vierailuja perustuvat potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseen, samalla pyrkien sallimaan potilaan toipumista ja kuntoutumista edistävää läheisten läsnäoloa hoitojakson aikana. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin pandemiajohtoryhmä ja FSHKY:n pandemiaryhmä arvioivat paikallista epidemiatilannetta ja ohjeistusta asiaan liittyen viikoittain.

Forssan sairaalan tiloissa päivitetty vierailuohje on voimassa seuraavasti:

Tiedustelut:

Teppo Tähtinen, tartuntatautilääkäri

Tartuntatautilaki 58 §

Kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella. 
 

Sivu päivitetty: 19.08.2020
 
 
 
login Synergia Foxy