Uutiset

24.06.2021

Asiakasmaksut muuttuvat 1.7.2021

Muutoksina on perusterveydenhuollossa hoitajavastaanoton maksuttomuus. Hoitajalla käynnit ovat maksuttomia 1.7.2021 alkaen, kun hoitovastuu on hoitajalla. Mikäli vastaanottotapahtuma muuttuu lääkärin vastuulle, peritään lääkäripalvelumaksu. Puolestaan erikoissairaanhoidossa hoitajamaksun nousee 41,20€, joka noudattelee erikoissairaanhoidon maksuja (vrt. Kanta-Hämeen SHP).

Maksuttomuus koskee kaikkia alle 18 vuotiaita perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon maksuja.

Huomioitavaa on myös maksut terapiakäyntien osalta, josta tarkempi tieto liitteessä  Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen.

Etävastaanotoista peritään normaalia vastaanottokäyntiä vastaavat  asiakasmaksu.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 50,80 €, mikäli asiakas on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt saapumatta varatulle vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön; eikä asiakas tai hänen edustajansa ole ennalta peruuttanut vastaanottoaikaa tai palvelua.

Maksu peritään kaikista ennalta peruuttamattomista terveydenhuollon palveluista ja sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaisesta hoito- tai asumispalvelusta. Maksu peritään myös muutoin maksuttomista palveluista.

Maksu peritään myös psykiatrian käyttämättä jätetyistä vastaanottoajoista. 

Peruminen on tehtävä viimeistään edeltävänä arkipäivänä klo 13.00 mennessä. Päivystyksen käyttämättömästä ajanvarausajasta  peritään aina maksu.