Uutiset

09.09.2021

Ehdota meille Hykyn Helmeä!

Hykyn Helmi on henkilö tai yksikkö, joka toteuttaa hyvää asiakaspalvelua. Helmi on/Helmessä ollaan läsnä ja kuunnellaan. Palvelu on inhimillistä ja asiakasta kunnioittavaa. Helmi tekee myös hyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa. 
Ehdotuksen Hykyn Helmeksi voi tehdä syyskuun loppuun asti kyselyyn vastaamalla. Lokakuussa asiakaspalvelun viikolla eniten ehdotuksia saaneet henkilöt/yksiköt nousevat asiakkaiden äänestettäväksi.

https://link.webropol.com/s/hykynhelmi