Uutiset

04.05.2022

Kehitysvammaisten perhehoidon valmennus FSHKY:ssä syksyllä 2022

Kehitysvammaisten KeVa-perhehoidon ennakkovalmennus alkaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä syksyllä 2022

FSHKY:n kehitysvammahuolto etsii ja valmentaa uusia perhehoitajia kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Kehitysvammahuollon perhehoito on kehitysvammaisen henkilön hoitoa, kasvatusta ja huolenpitoa perhehoitajan tai perhehoidettavan kodissa. Perhehoito voi olla osapäiväistä, tilapäistä tai jatkuvaa. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Kuntayhtymä ja perhehoitaja tekevät perhehoidosta toimeksiantosopimuksen. 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä järjestää kehitysvammaisten henkilöiden perhehoidosta kiinnostuneille lakisääteisen ennakkovalmennuksen maksuttomasti syksyllä 2022. Ennakkovalmennuksen tarkoituksena on antaa tietoa perhehoidosta, välittää kokemuksia perhehoitajana toimimisesta sekä yhdessä pohtien käydä läpi perhehoitoon liittyviä asioita. Ennakkovalmennus koostuu seitsemästä arki-iltapäivän ryhmätapaamisesta, jotka kestävät noin kolme tuntia kerrallaan. Osallistujien toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan osa tapaamisista voidaan järjestää verkkotapaamisina. Ensimmäisessä tapaamisessa valmennettavat saavat valmennuskansion, joka sisältää kunkin tapaamisen keskeiset asiat, kotitehtäviä ja lisämateriaalia tapaamisten teemoista. Ennakkovalmennukseen kuuluu myös vähintään yksi tapaaminen perheen kotona. Yhteisessä loppuarviointikeskustelussa käydään läpi valmennukseen osallistuvan valmiudet toimia KeVa-perhehoitajana. Osallistuja saa valmiuksista kirjallisen lausunnon. 

Valmennus alkaa tiistaina 30.8.2022 klo 17-19. Tapaamiset joka toinen viikko (muutokset mahdollisia ryhmän alkaessa). 

 

Valmennuksen käynnistymisvaiheessa ei tarvitse tietää tai olla varma halustaan tai kyvyistään perhehoitajan tehtävään. Valmennuksessa saatava tieto auttaa tekemään päätöksen perhehoitajaksi ryhtymisestä. Valmennus on myös oppimisprosessi ja sen tarkoituksena on auttaa osallistujia kehittämään tietoja ja taitoja, joita perhehoitoon tulevien lasten, nuorten ja aikuisten perhehoidossa tarvitaan. Kyseinen ennakkovalmennus on tarkoitettu vain kehitysvammaisten ihmisten perhehoitajaksi aikoville henkilöille. Esimerkiksi ikäihmisten ja lastensuojelun asiakkaihin kohdistuvat perhehoitaja -koulutukset järjestetään erikseen.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot

Lisätiedot sekä ilmoittautumiset 30.6.2022 mennessä kehitysvammahuollon palveluohjaaja Susanne Molanderille, p. 050 303 9537/ susanne.molander@fshky.fi. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä yhteystietosi perustietolomakkeen ja valmennuksen tietopaketin lähettämistä varten.