Kehittämistoiminta

Hyvinvointikuntayhtymän laadunhallintaa ja toimintojen kehittämistä johtaa kuntahtymän johtoryhmä. Johtoryhmän tukena toimii Kehittämisen tuki–ryhmä, joka seuraa  mm. potilas- ja asiakasturvallisuuden ja asiakas- ja järjestöyhteistyön toteutumista sekä prosessien kehittämistä. Kehittämisen tuki-ryhmä hallinnoi myös projekteja. Kaikki kuntayhtymän työntekijät vastaavat omien yksiköidensä ja oman työnsä laadun kehittämisestä. Laadun ja toimintojen kehittämistä ohjaa vuosikello. 

Kehittämistoiminnan strategisena painopisteenä tulevina vuosina on asiakaskokemuksen kehittäminen.