Asiakkaalle

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä toimivat  Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Hyvinvointikuntayhtymä järjestää jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon, sosiaalihuollon ja päihdeongelmaisten hoidon palvelut sekä Forssan sairaalan tuottamat erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi kuntayhtymä hankkii muut tarvittavat erikoissairaanhoidon palvelut.