Tehostetun palveluasumisen maksut 1.1.2020 alkaen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat vuokrasta, hoitomaksusta, ateriapaketista ja tukipalvemaksusta. Lisäksi asiakas maksaa muista tarvitsemistaan tukipalveluista taksan mukaan. 

Asukas maksaa itse vuokran, johon hänellä on mahdollisuus hakea tuloistaan ja varallisuudestaan riippuen asumistukea. Asukkaan tulee hakea myös KELA:n maksamaa eläkettä saavan hoitotukea. 

Asukkaan kuukausittaista hoitomaksua määriteltäessä henkilökohtaiseksi käyttövaraksi huomioidaan 160 €/kk, mikäli säästöjä on alle 5000 €. Säästöiksi katsotaan pankkitalletukset, osakkeet ja rahastot. Kiinteää omaisuutta tai asunto-osaketta ei katsota säästöiksi. Käyttövara lasketaan nettotuloista, joista on vähennetty asiakasmaksut (hoitomaksu, vuokra, ateriamaksut, tukipalvelumaksu) Mikäli käyttövara jää alle 160 € niin tällöin asiakasmaksua alennetaan siten että asiakkaalle jää 160 €:n käyttövara. Käyttövara on tarkoitettu henkilökohtaisiin menoihin (esim.lääkkeet, pesulapalvelut).

Vuokra

Tehostettuun palveluasumiseen muutettaessa tehdään vuokrasopimus. Asukkaan vuokra määräytyy asukkaan huoneen sekä hänen käytössään olevien yhteisten tilojen mukaan jyvitettyjen neliöiden perusteella. Vuokrat vaihtelevat kiinteistökohtaisesti. 

Hoitomaksu

Kuukausittainen hoitomaksu peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesti samoin kuin säännöllisessä kotihoidossa olevilta. 

 1. Koska kyseessä on ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevat asiakkaat maksu on yhden henkilön kohdalla 35 % niistä kuukausittaista bruttotuloista, jotka ylittävät 588 euroa/kk. Kahden henkilön talouden kohdalla maksuprosentti on 22 % niistä kuukausittaisista puolisoiden yhteenlasketuista bruttotuloista, jotka ylittävät 1084 euroa/kk. Asiakkaan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. 
 2. Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti, maksua tarkistetaan.
 3. Asiakasmaksut tarkistetaan kuitenkin vähintään joka toinen vuosi (samanaikaisesti lakisääteisten indeksitarkistusten kanssa).

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot tehostetussa palveluasumisessa:

 1. palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön:
  1. veronalaiset ansio- ja pääomatulot 
  2. verosta vapaat tulot (esim. hoitotuki sisältäen veteraanilisän, ylimääräinen rintamalisä, elatusapu ja -tuki)
  3. metsätulo 

Tulot, joita ei oteta huomioon:

 1. lapsilisä
 2. lapsen hoitotuki
 3. kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
 4. asumistuki
 5. vammaistuki
 6. rintamalisää

Tukipalvelut

Tukipalvelu 

Tuotekuvaus

Maksu

Ateriapaketti

Sisältää vuorokauden aikana tarvittavat kaikki ateriat ja välipalat.

17,00 €

 

Tukipalvelumaksu

Tukipalvelupakettiin on yhdistetty seuraavat tukipalvelut: siivous- ja turvapalvelu. Samoin se sisältää käytettävät paperit (wc- ja käsipaperit), pesuaineet, pesulaput ja siivousaineet.

75 € €/kk

 

Muut tukipalvelut

Tukipalvelu 

Tuotekuvaus

Maksu

Asiointipalvelu

Asiointi on tarkoitettu välttämättömien asioiden hoitamiseen. Palvelu voi olla luonteeltaan kaupassa käynti, muu asiointi tai asiakkaan saattaminen. 

12,00 €/alkava tunti 

Sovelletaan samaa maksua kuin tilapäisessä kotipalvelussa muun henkilön kuin lääkärin toteuttamana.  

Vaatehuolto

Sisältää asiakkaan pyykinpesun. Ensisijaisesti ohjataan pyykkipalvelua tarvitsevat yksityisten palveluntuottajien pyykkipalveluun.

7,00 €/koneellinen

Lyhytaikainen asuminen 

Sisältää asumisen, hoivan ja ruoan. Kestoltaan yli 3 h tai koko vuorokausi.

36,30 €/vrk 

 

Osapäivähoito 

Kestoltaan enintään 3 h, sisältää myös mahdollisen aamu/päiväkahvin.

8,50 €/kerta 

 

Kuntosalin kausihinta (ohjatut ryhmät)

 

35,00 €/kausi  

Kuntosalin kausihinta (ei ohjatut vuorot)

 

15,00 €/kausi 

 

Kuntosalin ohjattu vuoro (käyntikohtainen)

 

5,00 €/käynti

Liinavaatteiden vuokraus tehostetun palveluasumisen asiakkaalle

Asiakkaalle tarjottava mahdollisuus hankkia liinavaatehuolto kuntayhtymän kautta. Sisältää lakanat, pussilakanat, tyynyliinat, pyyhkeet ja vuodesuojat pyykkihuoltoineen.

64 €/kk tai 32 €/kk jos kyseessä on vain liinavaatteiden vuokra (vammaispalveluasiakkaat)

 

Maksunmuutos hakemus löytyy tästä