Asiakasmaksut 1.1.2023 Kanta-Hämeen hyvinvointialueella

Tehostetun palveluasumisen maksut 1.1.2022 alkaen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. 

Vuokra

Tehostettuun palveluasumiseen muutettaessa tehdään vuokrasopimus. Asukkaan vuokra määräytyy asukkaan huoneen sekä hänen käytössään olevien yhteisten tilojen mukaan jyvitettyjen neliöiden perusteella. Vuokrat vaihtelevat kiinteistökohtaisesti. Asukas maksaa vuokran, johon hänellä on mahdollisuus hakea tuloistaan ja varallisuudestaan riippuen asumistukea. Asukkaan tulee hakea myös KELA:n maksamaa eläkettä saavan hoitotukea. 

Hoitomaksu

Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksu on enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, joista on ennen maksun määräytymistä tehty laissa säädetyt vähennykset.

Jos asiakas on välittömästi ennen em. palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa, avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin kotiin jäävän puolison tulot, niin maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset.

Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkaalle vähintään 167 euroa kuukaudessa.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksussa huomioitavat tulot:

 • jatkuvat ansio- ja pääomatulot ennakonpidätyksen jälkeen

 • laskennallinen metsätulo

 • vammaistuki

 • eläkettä saavan hoitotuki

Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kk keskimääräinen kuukausitulo.

Tuloista tehtävät vähennykset ennen maksun määräytymistä:

 • kohtuulliset asumismenot, joita pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta aiheutuu ( vuokra josta huomioidaan vähennyksenä asumistuki)

 • sairasvakuutuslain mukaisten lääkkeiden kustannukset, kuitenkin enintään vuosiomavastuun verran (49,35€/kk).

 • muiden kuin sairasvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset siltä osin kuin lääkemääräyksen on tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö ja arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeelliseksi. Vaatii lisäselvityksenä liitteen.

 • edunvalvonnan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään perusmaksun suuruisena)

 • lisäksi vähennetään enintään 6 kk ajan pitkäaikaisen hoidon alkamisesta todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen hoitoon siirtymistä: omistusasunnosta aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kulut (enintään 6 kk ajan), vuokra-asunnon välttämättömät kulut (irtisanomisajalta). Tuloista tehtävien vähennysten huomioiminen edellyttää lisäselvityksen (tositteet maksuista).
  Muut tukipalvelut

 • Lyhytaikainen asuminen 

  Sisältää asumisen, hoivan ja ruoan. Kestoltaan yli 3 h tai koko vuorokausi.

  36,60 €/vrk 


  Päivä- ja yöhoito


  22,80 €/vrk


  Omaishoitajan lakisääteisen vapaan hoitopäivä maksu
  11,60 €/vrk

  Kuntosalin kausihinta (ohjatut ryhmät)


  35,00 €/kausi  

  Kuntosalin kausihinta (ei ohjatut vuorot)


  15,00 €/kausi 


  Kuntosalin ohjattu vuoro (käyntikohtainen)


  5,00 €/käynti

Maksunmuutos hakemus löytyy tästä