Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen

*) kerryttää maksukattoa

Käyntimaksut

Perusterveydenhuolto

Käyntimaksut* arkisin klo 8-20 

 • lääkärillä 20,60
 • hoitajalla 11,40

Kumpaakin edellä olevaa maksua peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kuntayhtymässä kalenterivuodessa. Hoitajakäyntiä ei peritä, jos lääkärikäynti samalla käynnillä.

Käyntimaksut* arkisin klo 20 – 8, sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä:

 • lääkärillä 28,30
 • hoitajalla 11,40

Maksu peritään toteutuneilta käynneiltä. Hoitajakäyntiä ei peritä jos lääkärikäynti samalla käynnillä.

Suun terveydenhuolto

Perusmaksu 18 vuotta täyttäneiltä

 • suuhygienisti 10,20
 • hammaslääkäri 13,10
 • erikoishammaslääkäri 19,20

1. Kuvantamistutkimukset

 • hammaskuvalta 8,40
 • leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus 18,90

2. Ehkäisevä hoito

 • toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta 8,40

3. tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan:

1. vaativuusluokkaan 3 ja 4 kuuluva toimenpide 18,90

 1. vaativuusluokkaan 5 – 7 kuuluva toimenpide 37,50

1. vaativuusluokkaan 8 – 10 kuuluva toimenpide 54,90

 1. vaativuusluokkaan 11 tai sitä suurempi kuuluva toimenpide 77,00

Esimerkkejä toimenpidemaksuista:

 • Hampaiden tutkimus 18,90 – 37,50
 • Hammaskivenpoisto tai hampaan paikkaus 18,90 – 54,90
 • Yhden hampaan juurihoito / käynti 8,40 – 54,90
 • Hampaan poisto 18,90 – 54,90
 • Hampaan kirurginen poisto 54,90 – 77,00 
 • Puudutus 8,40

4. Proteettiset toimenpiteet

1. proteesin pohjaus 54,9proteesin korjaus 37,50

1. akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50

1. kruunut ja sillat (hampaalta) 183,50 

1. rankaproteesi 222,70

Fysioterapia

Yksilökohtainen fysioterapia * 11,40

Perusterveydenhuollon maksuja ei peritä 0 – 17 vuotiailta.

Erikoissairaanhoito

Poliklinikkakäynnit*:

lääkärillä 41,20
hoitajalla tai kipsimestarilla 11,40

Hoitajakäyntiä ei peritä, jos lääkärikäynti samalla käynnillä.

Päiväkirurgian toimenpide135,10

Sarjassa annettava hoito* 11,40

Peritään enintään 45 käyntikerralta kalenterivuodessa.
Maksuton 0 – 17 vuotiaille.

Sarjahoito määritellään seuraavasti: Hoito toteutetaan samankaltaisena tai lähes samankaltaisena vähintään 3 kertaa eikä hoitojen väliin jäävä aika ylitä kahta viikkoa ellei hoidollisista syistä hoitoa toisteta harvemmin. 

Avosairaala

hoitajakäynti* (sarjahoitoa) 11,40
lääkärikäynti* 41,20

Psykiatria 

Psykiatrian, nuoriso- ja lastenpsykiatrian avohoitokäynti maksuton

Käyttämätön ja perumaton ajanvaraus 50,80

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta 15 vuotta täyttäneiltä.  

Sakkomaksu käyttämättömästä ja perumattomasta ajanvarauksesta peritään psykiatrian poliklinikalla ja tehostetun avohoidon yksikössä. 

Peruminen on tehtävä viimeistään edeltävänä arkipäivänä klo 13.00 mennessä. Päivystyksen käyttämättömästä ajanvarausajasta peritään aina maksu 

Laitoshoidon hoitopäivähinnat

 • Lyhytaikainen laitoshoito* 48,90
 • Päivä- ja yöhoito* 22,50
 • Psykiatrinen laitoshoito, osasto 11A* 48,90
 • Psykiatrinen laitoshoito, osasto 11B 22,50
 • Psykiatrinen päivä- ja yöhoito  maksuton
 • Kuntoutushoito* 16,90 
 • Maksukaton ylittymisen jälkeinen laitoshoito 22,50

Pitkäaikaisesta hoidosta (yli 3 kk) peritään enintään 85 % hoidossa olevan kuukausituloista, kuitenkin enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Käyttövaroiksi vähintään 110 euroa. Enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketusta kuukausitulosta (kuukausitulot suuremmat kuin kotiin jäävän puolison).

Maksulliset todistukset

 • Lääkärin tai hammaslääkärin todistus tai lausunto 50,80
 • Lääkärintodistus ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi 61,00

Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset 

 • tutkimuksiin liittyy käynti FSHKY:ssä lääkärillä tai hoitajalla, maksuton
 • tutkimuksiin ei liity käyntiä FSHKY:ssä  lääkärillä tai hoitajalla, todelliset kustannukset

Maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 683 euron maksukatto kalenterivuotta kohden. Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta ja lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu alenee. Alle 18-vuotiaiden maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa. 

Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut, fysioterapia, sarjahoito, poliklinikkamaksut, päiväkirurgian  maksu ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa. 

Asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Alkuperäiset maksukuitit on säilytettävä ja esitettävä ennen kuin saa todistuksen maksukaton täyttymisestä. Todistuksen antaa se laitos, jossa maksukatto täyttyy.