Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2022 alkaen

Palveluasumiseen liittyvät kustannukset ovat asiakasmaksulain 4 §:n mukaan saajalleen maksuttomia. Hoidosta ja huolenpidosta ei voi periä maksua. Tavanomaiset, kaikille kuuluvat kustannukset, esimerkiksi vuokra, ateriat, pesuaineet, paperit ym. eivät kuulu korvattaviin palveluasumisen kustannuksiin.

Ateriapalvelusta voidaan periä ruuan raaka-aineiden lisäksi ruuan säilyttämisestä ja valmistamisesta aiheutuvat kustannukset, kuten vedestä, energiasta, kunnossapidosta, kuljettamisesta ja työvoiman käytöstä aiheutuvat kustannukset. Ylläpitomaksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Asiakasmaksut ostopalveluissa määräytyvät yksityisen palveluntuottajan ilmoittamista ylläpitomaksuista. Asiakkaalta peritään kuitenkin enintään kuntayhtymän määrittämä kustannus, mikäli yksityisen palveluntuottajan ilmoittamat kustannukset ovat suuremmat kuin kuntayhtymän omassa palvelutuotannossa.

tässä linkki vammaispalvelun asiakasmaksuihin