Hoitotahto ja hoitotestamentti

Hoitotahdon/hoitotestamentin laatiminen on eräs tapa ilmaista oma tahtonsa. Erityisesti silloin, kun potilas esim. vakavan sairauden, onnettomuuden, tajuttomuuden tai vanhuudenheikkouden vuoksi ei itse pysty ilmaisemaan tahtoaan, hoitava lääkäri saa hoitotahdosta tiedon potilaan toivomuksista hoitopäätöksen tueksi.

Hoitotahdolla potilas voi kieltää joko kokonaan tai osittain elintoimintojensa keinotekoisen ylläpitämisen. Hän voi myös kieltäytyä tehohoidosta, jos hoitava lääkäri arvioi,  että tehohoito johtaa vain lyhytaikaiseen elämän pitkittymiseen. Keinotekoisesti elintoimintoja ylläpitävillä hoitomuodoilla tarkoitetaan esimerkiksi 

  • hengityskonehoitoa
  • keinomunuaishoitoa tai
  • sydämen toiminnan keinotekoista ylläpitämistä laittein tai
    lääkkein.

Hoitotahto tulee olla oikein laadittu Jotta hoitava lääkäri  voi olla  varma, että kyseessä on  todella potilaan tahto, tulee hoitotahto  olla asiallisesti ja juridisesti  oikein laadittu. Lääkärillä  tulee olla käytettävissään hoitotahdon alkuperäiskappale jotta tieto voidaan tallentaa sähköiseen sairauskertomukseen. Pysyvästi  laitoshoidossa tai hoivaosastolla ”kodinomaisissa” olosuhteissa asuvan potilaan alkuperäinen hoitotahto  säilytetään potilasasiakirjoissa  ja se  otetaan huomioon  potilaan hoitosuunnitelmaa laadittaessa.

Mikäli henkilö ei halua hoitotahdon  enää  olevan voimassa,  hänen tulee ilmoittaa siitä hoitavalle lääkärille.

Hoitava lääkäri arvioi, millainen hoito vastaa parhaiten potilaan tahtoa Hoitotahdon  sisältö ei ole kaikissa tilanteissa yksiselitteinen.  Viime kädessä potilasta hoitava lääkäri arvioi millainen hoito parhaiten vastaa potilaan tahtoa.

FSHKY tallentaa hoitotahdon  kopion sähköiseen potilaskertomukseen. Näin tieto on löydettävissä  niissäkin potilaan hoitoon liittyvissä tilanteissa, joissa häneltä itseltään tai omaiselta ei tietoa ole mahdollista saada.

Hoitotahdon säilytyspaikasta ja sisällöstä on syytä kertoa läheisille. Hoitotahdon voi pitää mukanaan tai säilyttää sellaisessa paikassa, josta omaiset sen helposti löytävät. Hoitotahdon olemassaolosta ja sisällöstä on syytä kertoa läheisille.

 Hoitotestamentin voi tulostaa esimerkiksi THL:n nettisivuilta.