Senioriklubin banneri
 

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneen väestön ja yksittäisen ikäihmisen apuna ovat samat sosiaalipalvelut kuin aikuisväestöllä kokonaisuutena: vammaispalvelut, sosiaalityö, velkaneuvonta, toimeentulotuki, päihdepalvelut jne. Perusterveydenhuollon palvelut terveysasemilla ja -keskuksissa ja erikoissairaanhoidon palvelut sairaaloissa ovat luonnollisesti ikääntyneillekin kuuluvia palveluja.

Näiden lisäksi ikääntyneille kohdennetaan omia erityisiä palveluja ja toimintoja niin järjestöjen ja yhdistysten toimesta kuin julkisina ja yksityisinä palveluina.

Oma apu –osiosta löytyy arjen eri osa-alueiden avulla esimerkkejä ja tietoa erilaisista avuista, jotka tukevat ikääntyneen mahdollisimman itsenäistä ja omatoimista elämää tilanteissa missä ei välttämättä ole tarve esimerkiksi hoitopalveluille päivittäin. Tiedot auttavat myös järjestelemään asioita ja ennalta varautumaan erilaisiin tilanteisiin sekä pitämään kokonaisvaltaisesti itsestään huolta iän karttuessa.

Neuvonta ja ohjaus –osiosta löytyy tarkempaa tietoa siitä, miten ja missä huolensa ja tilanteensa voi saada kattavasti keskusteluun palveluohjauksen henkilöstön kanssa.

Apua ikääntyneiden arkeen –osiossa on tarkempaa tietoa erilaisista palveluista, joita kuntayhtymä tuottaa ikääntyneelle väestölle. 

Seuraavasta linkistä voit täyttää ja lähettää ilmoituksen henkilöstä, josta kannat huolta. Tiedot ohjautuvat palveluohjaukseen, joka ottaa asian selvitettäväkseen. Huoli-ilmoitus

Seuraavasta linkistä voit täyttää ja lähettää tai halutessasi tulostaa täytettäväksi ja muutoin toimitettavaksi hakemuksen ikääntyneiden palveluihin. Hakemukset toimitetaan palveluohjaukseen, joka ottaa ne käsiteltäväkseen. Hakemus vanhuspalveluihin