Senioriklubin banneri
 

Ikääntyneiden palvelut

Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme vastaa Forssan alueen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Ajantasaisimmat tiedot palveluista löydät Oma Hämeen verkkosivuilta www.omahame.fi

30.6.2023 alkaen kuntien sivuilla olevia tietoja ei enää päivitetä ja niitä aletaan poistaa.

Ikääntyneen väestön ja yksittäisen ikäihmisen apuna ovat samat sosiaalipalvelut kuin aikuisväestöllä kokonaisuutena: vammaispalvelut, sosiaalityö, velkaneuvonta, toimeentulotuki, päihdepalvelut jne. Perusterveydenhuollon palvelut terveysasemilla ja -keskuksissa ja erikoissairaanhoidon palvelut sairaaloissa ovat luonnollisesti ikääntyneillekin kuuluvia palveluja.

Näiden lisäksi ikääntyneille kohdennetaan omia erityisiä palveluja ja toimintoja niin järjestöjen ja yhdistysten toimesta kuin julkisina ja yksityisinä palveluina.

Forssan seudun suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi, sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden järjestämiseksi ja kehittämiseksi voit lukea tästä linkistä

Oma apu –osiosta löytyy arjen eri osa-alueiden avulla esimerkkejä ja tietoa erilaisista avuista, jotka tukevat ikääntyneen mahdollisimman itsenäistä ja omatoimista elämää tilanteissa missä ei välttämättä ole tarve esimerkiksi hoitopalveluille päivittäin. Tiedot auttavat myös järjestelemään asioita ja ennalta varautumaan erilaisiin tilanteisiin sekä pitämään kokonaisvaltaisesti itsestään huolta iän karttuessa.

Neuvonta ja ohjaus –osiosta löytyy tarkempaa tietoa siitä, miten ja missä huolensa ja tilanteensa voi saada kattavasti keskusteluun palveluohjauksen henkilöstön kanssa.

Apua ikääntyneiden arkeen –osiossa on tarkempaa tietoa erilaisista palveluista, joita kuntayhtymä tuottaa ikääntyneelle väestölle. 

Seuraavasta linkistä voit täyttää ja lähettää ilmoituksen henkilöstä, josta kannat huolta. Tiedot ohjautuvat palveluohjaukseen, joka ottaa asian selvitettäväkseen. Huoli-ilmoitus

Seuraavasta linkistä voit täyttää ja lähettää tai halutessasi tulostaa täytettäväksi ja muutoin toimitettavaksi hakemuksen ikääntyneiden palveluihin. Hakemukset toimitetaan palveluohjaukseen, joka ottaa ne käsiteltäväkseen. Hakemus vanhuspalveluihin