Vanhuspalvelut asuminen kuva, jossa huone ja rollaattori
 

Asumispalvelut

Mikäli ikäihmisellä on ympärivuorokautisen hoivan tarvetta, vaihtoehtona on asuminen ja avun saanti ympärivuorokautista hoivaa tarjoavassa yksikössä, mikäli hoidon tarvetta ei kyetä muutoin täyttämään. Ympärivuorokautinen hoiva voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista. Palveluihin hakeudutaan palveluohjauksen kautta.

Tehostettu palveluasuminen on asumista vuokrasuhteessa palvelukeskuksen yksikössä joko jaetussa asunnossa tai omassa asunnossa. Henkilökuntamme on yksikössä paikalla ympäri vuorokauden. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmiselle, joka tarvitsee runsaasti hoivaa ja huolenpitoa useissa henkilökohtaisissa asioissa vuorokauden kaikkina aikoina. Asukkaat maksavat hoitomaksun, joka määräytyy tulojen perusteella. Hoitomaksun ja vuokran lisäksi asukas maksaa mm. omat lääke-, ruoka- ja pesulakustannuksensa. 

Laitoshoidon yksiköissä annetaan pitkäaikaishoitoa ikäihmiselle, jonka palveluntarve on selvitetty ja hän on lääketieteellisen selvityksen perusteella ja/tai asiakasturvallisuuteen liittyvien seikkojen perusteella ympärivuorokautisen laitoshoidon tarpeessa.  Laitoshoidossa hoitomaksu määräytyy tulojen perusteella ja se kattaa kaikki asumiseen ja hoitoon liittyvät kustannukset esim. lääkkeet, ruoka ja puhtaus.

Lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan lyhyttä sovittu jaksoa ympärivuorokautisen hoivan yksikössä. Lyhytaikaishoito voi olla myös säännöllistä toistuvaa nk. intervallihoitoa. Lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea ikäihmisen kotona selviytymistä ja siirtää pitkäaikaisen hoidon tarvetta. Lyhytaikaishoitoa käytetään mm. kotihoidon tukemiseen, omaishoitajan lakisääteisin vapaapäiviin ja lomiin, omaisen/läheisen hoitovastuun keventämiseen sekä kuntoutumiseen tai toipilasvaiheeseen akuutin sairauden jälkeen.

Kaikissa yksiköissämme noudatamme kuntouttavaa työotetta ja arvoihimme kuuluu mahdollisimman hyvän ja turvallisen sekä yksilöllisen hoidon ja huolenpidon tarjoaminen ikääntyneelle, joka ei enää itsenäisesti tai kotihoidon avun turvin pärjää omassa kodissaan.

Ikäihmisen hoiva ja huolenpito perustuvat yksilölliseen palvelu-, hoito- ja kuntoutumissuunnitelmaan, joka laaditaan yhteistyössä ikäihmisen, omaisen ja henkilökunnan kanssa. 

Seuraavassa tietoja kuntien alueilla olevista ympärivuorokautisen hoivan yksiköistä.

Forssa

Heikanrinteen palvelukeskuksessa on kuusi eri ympärivuorokautista yksikköä. Yhteensä Heikanrinteen palvelukeskuksessa on tällä hetkellä 110 asiakaspaikkaa. Palvelukeskuksessa työskentelee kuntohoitaja.  Palvelukeskuksen tiloissa on oma kuntosali sekä Neurosonic-tila.  

Kanerva ja Kielo ovat 20-paikkaisia yksiköitä, joissa on 20 omaa asuntoa.

Lehdokki on 22-paikkainen yksikkö, jossa on 17 asuntoa.

Metsätähti on 18-paikkainen yksikkö, jossa on 17 asuntoa.

Talvio on 14-paikkainen yksikkö, jossa on 10 asuntoa.

Meidät löydät myös facebookista

Heikanrinteen palvelukeskus
Saksankatu 34, 30100 Forssa

Kielo, puh 03 4191 6470

Kanerva, puh 03 4191 6497

Lehdokki, puh 03 4191 6480

Metsätähti, puh 03 4191 6475

Talvio, puh 03 4191 6490

Amerikka on Forssassa Palvelukeskus Tyykihovissa sijaitseva 12-paikkainen yksikkö, joka on keskittynyt lyhytaikaishoitoon. Yksikössä on 10 asuntoa. Yksikössä käy sovitusti myös vanhuspalvelun kuntohoitaja.

Palvelukeskus Tyykihovi/Amerikka
Eteläinen puistokatu 4 C, 30420 Forssa
puh. 03 4191 6465

Jokioinen

Intalankartanon palvelukeskuksessa on neljä eri yksikköä. Palvelukeskuksessa työskentelee fysioterapeutti ja tiloissamme on ikäihmisille tarkoitettu kuntosali.

Winkkeli on 25-paikkainen lyhytaikaishoitoa tarjoava yksikkö.  Yksikössä toteutetaan keskitetysti  seudun vanhuspalvelujen  arviointi- ja kuntoutumisjaksot, joita ei ikääntyneiden kotona voida toteuttaa tai siellä aloittaa. Vinkkelissä kuntoutuminen on 24 tuntia vuorokaudessa tapahtuvaa toimintaa.

Lepola on 19-paikkainen yksikkö, jossa on 19 omaa asuntoa. 

Muistola on 15-paikkainen, jossa on 15 asuntoa.

Onnela on 18-paikkianen yksikkö, jossa on 18 omaa asuntoa.

Meidät löydät myös facebookista

Intalankartanon palvelukeskus
Intalantie 27, 31600 Jokioinen

Winkkeli
puh. 03 4191 6506

Muistola
puh. 03 4191 6510

Lepola
puh. 03 4191 6509

Onnela
puh. 03 4191 6512

Tammela

Ruisluodon palvelukeskuksessa on kaksi yksikköä. Palvelukeskuksessa on kuntohoitaja.

Hoiva 1 on 18-paikkainen yksikkö. Meille tulevat ikäihmiset ovat pääsääntöisesti intervalli- ja lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia tai tehostetun palveluasumisen asumispaikkaa odottavia.

Hoiva 2 on 41-paikkainen yksikkö, joka on jakautunut kolmeen neljätoista paikkaaseen tupaan: Mariantupa, Mikontupa ja Martintupa. Jokaisessa tuvassa on  12 asuntoa.

Mikontupa puh. 03 4191 6521
Mariantupa puh. 03 4191 6522
Martintupa puh. 03 4191 6523

Ruisluodon palvelukeskus, Hoiva 1
Ruisluodontie 19 A, 31300 Tammela
puh. 03 4191 6517

Ruisluodon palvelukeskus, Hoiva 2
Ruisluodontie 19 B, 31300 Tammela

puh. 03 4191 6522Iltatuuli ja Lupiini ovat molemmat 16-paikkaisia yksiköitä, joissa on 16 asuntoa. Yksiköissä käy sovitusti myös vanhuspalvelun kuntohoitaja.

Ryhmäkoti Iltatuuli
Ruustinnantie 2 A, 31300 Tammela
puh. puh. 03 4191 6461

Ryhmäkoti Lupiini
Ruustinnantie 2 B, 31300 Tammela
puh. 03 4191 6477

Ypäjä

Ypäjän palvelukeskuksessa on kolme yksikköä. Palvelukeskuksessa on kuntohoitaja ja tiloissamme on ikäihmisille tarkoitettu kuntosali.

Hoivakoti on 22-paikkainen yksikkö. Meille tulevat ikäihmiset ovat intervalli- ja lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia tai tehostetun palveluasumisen asumispaikkaa odottavia.

Ruustinna-koti on kuusi paikkainen yksikkö, jossa on 6 omaa asuntoa.

Valkovuokko on 15-paikkainen yksikkö, jossa on 12 asuntoa.

meidät löydät myös facebookista

Ypäjän Palvelukeskus/hoivakoti
Rauhalantie 1 A, 32100 Ypäjä
puh. 03 4191 6454

Ypäjän palvelukeskus/Palvelukoti Valkovuokko
Rauhalantie 1 B, 32100 Ypäjä
puh. 03 4191 6416

Ypäjän palvelukeskus/Ruustinna-koti
Rauhalantie 1 A, 32100 Ypäjä
puh. 03 4191 6538