Asunnon korjaus- ja muutostyöt

Toimiva koti lisää turvallisuuden tunnetta ja mahdollistaa osaltaan omatoimista arkea kotona.

ARA (Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus) myöntää korvausavustuksia iäkkäille ihmisille. ARAn kautta voi hakea avustusta iäkkään ihmisten asunnon korjaukseen tai avustusta kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun.

Avustus haetaan ARAsta. He tekevät avustuspäätöksen, sekä hoitavat avustusten maksamisen. Päätös avustuksen myöntämisestä on saatava ennen töiden aloittamista. Avustuksilla on tulo- ja varallisuusrajat. 

Avustusten hakemisessa sekä korjaustyön ja muutostarpeiden arvioinnissa sinua auttavat Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat. Korjausneuvonta on maksutonta.

Apua voi saada myös kuntien tekniseltä toimelta tai ostaa palvelua kylätalkkareilta.

Lisää aiheesta: