Kotihoito

Kotihoitoa myönnetään henkilöille tai perheille, jotka tarvitsevat apua kotona toimintakyvyn heikennettyä. Kotihoidon palvelua voidaan myöntää myös tilapäisiin tilanteisiin. Kotihoito voi olla siis säännöllistä (vähintään kerran viikossa tapahtuvaa) tai tilapäistä henkilön tarpeesta riippuen. Säännöllistä kotihoitoa edeltää aina kuntoutumis- ja arviointijakso, jonka aikana selvitetään avun tarvetta ja panostetaan kuntoutumiseen. Kotihoidon palveluihin hakeudutaan palveluohjaukseen tehtävän yhteydenoton kautta.

Kuntayhtymän kotihoidon tiimejä työskentelee kaikkien Forssan seudun kuntien alueella. Kotihoitoa voi saada tarpeen mukaan kaikkina vuorokauden aikoina kaikkien kuntien alueella. Kotihoidon asiakkaiden kanssa tehdään jokaiselle oma suunnitelma, joka koskee tarvittavan palvelun sisältöä ja kuntoutumista. Suunnitelman toteutumista ja ajantasaisuutta seurataan jatkuvasti. Palveluiden tavoitteena on aina mahdollisimman hyvä, terve, toimintakykyinen ja itsenäinen arki kotona.

Kotihoidon palveluja johtavat ja koordinoivat aluevastaavat, joiden vastuualueet ja yhteystiedot alla.


Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ottaa kotihoidon asiakkaille avaimettoman ovenavausjärjestelmän käyttöön.

Lue lisää tästä linkistä

 

Muutoksia kotihoidon toimintamalliin 8.3.2021 alkaen

Hyvät kotihoidon asiakkaat ja omaiset

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kotihoidossa kaikkien kuntien alueella tehdään toiminnan organisointiin liittyviä muutoksia maaliskuussa 2021.


Muutos ei vaikuta asiakkaan saamien palveluiden määrään, eikä sovittuun sisältöön

Joillakin alueilla muuttuu myös kotihoidon ja tukipalveluiden toiminnasta vastaava aluevastaava 8.3.2021 alkaen:

- Heikkinen Peija-Petriina: osa Forssaa, Rimpikoto ja koko seudun päivätoiminta,

puh. 03 4191 6420

- Maikki Karhu-Torkkel: Jokioisten ja Ypäjän alue, koko seudun kuntoutustiimi

puh. 03 4191 6388

- Tuomisto Tiina: Tammelan alue,

puh. 03 4191 6155

- Heino Suvi: osa Forssaa, Tyykihovi ja koko seutua palveleva kuvapuhelintoiminta

puh. 046 921 6910

- Merja Koivula siirtyy vastaamaan hoitorinkien työtä tukevan seutupoolin toiminnasta ja yöhoidosta koko seudulla sekä kotihoidon työn organisointia tekevästä työnjärjestelystä, Humppilan aluevastaava puh. 03 4191 6309

Tiedote kotihoidon asiakkaille ja omaisille