Kotihoito

Kotihoitoa myönnetään henkilöille tai perheille, jotka tarvitsevat apua kotona toimintakyvyn heikennettyä. Kotihoidon palvelua voidaan myöntää myös tilapäisiin tilanteisiin. Kotihoito voi olla siis säännöllistä (vähintään kerran viikossa tapahtuvaa) tai tilapäistä henkilön tarpeesta riippuen. Säännöllistä kotihoitoa edeltää aina kuntoutumis- ja arviointijakso, jonka aikana selvitetään avun tarvetta ja panostetaan kuntoutumiseen. Kotihoidon palveluihin hakeudutaan palveluohjaukseen tehtävän yhteydenoton kautta.

Kuntayhtymän kotihoidon tiimejä työskentelee kaikkien Forssan seudun kuntien alueella. Kotihoitoa voi saada tarpeen mukaan kaikkina vuorokauden aikoina kaikkien kuntien alueella. Kotihoidon asiakkaiden kanssa tehdään jokaiselle oma suunnitelma, joka koskee tarvittavan palvelun sisältöä ja kuntoutumista. Suunnitelman toteutumista ja ajantasaisuutta seurataan jatkuvasti. Palveluiden tavoitteena on aina mahdollisimman hyvä, terve, toimintakykyinen ja itsenäinen arki kotona.

Kotihoidon palveluja johtavat ja koordinoivat aluevastaavat, joiden vastuualueet ja yhteystiedot alla.