Kuntoilulaitteita
 

Kuntoutumista tukevat palvelut

Kuntayhtymän kotihoidossa työskentelee erillinen kuntoutustiimi, jonka fysioterapeutit ja hoitaja yhdessä kotihoidon muun henkilöstön kanssa suunnittelevat ja toteuttavat ikääntyneille kotiin annettavia kuntoutumista tukevia palveluja. Ensimmäisenä käyttöön on otettu kotiin toteutettavat kuntoutumis- ja arviointijaksot. Tarkoituksena on ulottaa kuntoutumista tukevia toimia myös muihin palveluihin ja asiakasryhmiin.

Intalankartanon palvelukeskuksen Winkkeli-osastolla annetaan ympärivuorokautista kuntoutumista tukevaa palvelua. Siellä toteutetaan sellaiset kuntoutumis- ja arviointijaksot, joita ei asiakkaan kotona voida toteuttaa tai aloittaa. Winkkelissä työskentelee fysioterapeutti hoitohenkilökunnan kanssa asiakkaiden suunniteltujen jaksojen toteuttamisessa.

Myös muissa kuntayhtymän yksiköissä hoitohenkilöstöä ohjataan, koulutetaan ja kannustetaan työskentelemään ikääntyneen kuntoutumista tukevalla työotteella yhdessä asetettujen arkeen liittyvien tavoitteiden toteuttamiseksi.

Hakeutuminen palveluihin: 

Neuvontapiste Wiisari
Eteläinen Puistokatu 4 Tyykihovi (Ilman ajanvarausta klo10-12)
puh. 03 4191 6148
wiisari(at)fshky.fi