Lääkkeiden annosjakelu

Lääkehoidon kokonaisuus on yksi yleisimmistä kotihoidon palveluista. Lääkkeiden jakamiseen käytetään kuntayhtymässä annosjakelua, jos asiakkaan lääkitys soveltuu siten toteutettavaksi. 

Annosjakelupalveluasiakas saa lääkkeensä apteekista annospusseihin pakattuina kahdeksi viikoksi kerrallaan. Asiakas saa annospussinauhan lisäksi apteekista ajan tasalla olevan lääkityskortin, josta käyvät ilmi kaikki käytössä olevat lääkkeet ja niiden annostukset. Lääkityskortista selviää myös muiden kuin annosjaeltavien lääkkeiden tiedot, mukaan lukien käytössä olevat itsehoitovalmisteet. Palveluun sisältyy apteekin tekemä kokonaislääkityksen tarkistus. 

Lääkkeiden annosjakelussa lääketurvallisuuden on todettu parantuneen. Asiakkaan näkökulmasta kaappeihin ei kerry turhia lääkkeitä; hän maksaa vain niistä lääkkeistä, joita hänelle on toimitettu ja myös uusien lääkkeiden tai vaihtuvien annosten käyttöönotto on nopeaa ja vaivatonta (lääkkeitä toimitetaan myös kahden viikon väliaikoina, jos muutoksia tapahtuu). Annosjakelussa käytetään lääkevaihdon piirissä olevia ja lääkärien ohjeiden mukaisia edullisia lääkevalmisteita.

Annosjakeluasiakkaaksi voi ryhtyä myös yksityisesti suoraan valitsemaansa apteekkiin. Kaikki seudun apteekit toimittavat annosjaeltuja lääkkeitä. Lisätietoja voit kysyä omasta apteekista tai oman alueen kotihoidosta.