Palvelusetelit

Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon seteleitä haetaan palveluohjauksesta. Ennen päätöstä palveluohjaaja tekee palvelutarpeen arvioinnin.

Kotihoidon palveluseteleillä voi ostaa yksityiseltä palveluntuottajalta apua esim. kylvetykseen, hakasten tai ompeleiden poistoon, verinäytteiden ottoon, silmätippojen tiputuksiin ja asiointiin tai säännölliseen kotihoitoon.

Esimerkiksi kylvetykseen myönnetään palveluseteli max 1 tunti/viikko.

Palvelusetelin voi saada max 4 tuntia/vrk. Palveluseteli on määrärahasidonnainen etuus, jota voidaan myöntää säännölliseen tai tilapäiseen kotihoitoon yksityiseltä palveluntuottajalta.

Palveluseteliä myönnettäessä vaaditaan asiakkaan tulotiedot, joiden perusteella setelin suurus määräytyy.

Kotihoidon palveluntuottajarekisteri

Palvelutuottajaksi hakeutuminen (kotihoito,omaishoito)

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Jos palvelutarpeen arvioinnin jälkeen todetaan asiakkaan täyttävän tehostetun palveluasumisen kriteerit voidaan asiakkaalle myöntää hänen bruttotulojensa mukainen palveluseteli. Palvelusetelillä asiakas valitsee yksityisen palveluntuottajan, jonka tuottamat palvelut haluaa saada. Palveluntuottaja pitää olla FSHKY hyväksymä palvelun tarjoaja. Palvelusetelillä asiakas saa tarvitsevansa hoidon, hoivan, hygienian hoidon, ateriapalvelun ja tukipalvelut kuten siivouksen ja turvapalvelun.

Yhtymähallitus on kokouksessaan 20.12.2021 § 231 päättänyt nostaa ikääntyneiden pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin kattohinnan 123 €:sta/vrk 134,23 €:oon/vrk 1.1.2022 alkaen. Jos asiakas saa esim. palvelusetelin, jonka arvo on 94,03€/vrk, maksaa hän palveluntuottajalle 134,23€-94,03€= 40,20€/vrk ja sen lisäksi vuokran ja lääkkeet.

Palveluseteli on määrärahasidonnainen etuus, jota ei voi vaatia ja sitä ei ole pakko ottaa vastaan.

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen (tehostettu palveluasuminen)

Sääntökirja tehostetun palveluasumisen palveluseteleihin

Tehostetun palveluasumisen palveluntuottajarekisteri