Sotaveteraanien, sotainvalidien ja rintamaveteraanien palvelut

Valtiokonttori kustantaa erikseen määritellyt sotainvalidien ja rintamaveteraanien palvelut, jolloin ne ovat niihin oikeutetuille henkilöille maksuttomia. Nämäkin palvelut myönnetään henkilölle palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Sotainvalidien palveluihin oikeutetuiksi luetaan

        • ne invalidit, joilla on vähintään 10 % haitta-aste ja jotka ovat vahingoittuneet tai sairastuneet vuosien 1939-1945 sotien johdosta
        • ne invalidit, joilla on vähintään 20 % haitta-aste ja jotka ovat vahingoittuneet tai sairastuneet asepalveluksessa tai YK-tehtävissä ennen vuotta 1991

Sotainvalideille maksuttomia ovat kotihoitopalvelut ja sen erilaiset tukipalvelut, päivätoiminta, liikkumista tukevat palvelut, asumispalvelut, avokuntoutus ja laitoshoito.

Rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutettujen tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.

Rintamaveteraaneille kohdistettuja palveluja ovat kotihoitopalvelut ja sen erilaiset tukipalvelut, kotisairaalahoito, liikkumista tukevat palvelut, päivätoiminta, kotiin annettu tuettu kuntoutumispalvelu ja pitkäaikaiset asumispalvelut lukuun ottamatta asumiseen liittyviä kustannuksia (vuokra, sähkö ja vesi).