Turvallisuus

Ohjaamme ikääntyneitä turvapuhelimen ja muiden turvalaitteiden hankintaan liittyvissä asioissa. Turvapuhelimen avulla ikääntyneellä on mahdollisuus hälyttää apua ympäri vuorokauden. Laitteen voi vuokrata yksityisiltä palveluntuottajilta. Turvallisuutta lisääviä turvapalveluita ovat turvapuhelimen lisäksi mm. liesivahti, lääkekello, kuluvalvontalaitteet ja kaatumishälyttimet.

Kotona asumisesta on mahdollista tehdä turvallisempaa myös poistamalla matot, kynnykset, sekä pohtia onko rappusten käyttäminen välttämätöntä. 

Turvapalveluihin liittyvissä asioissa yhteydenotot oman alueen kotihoitoon tai palveluohjaukseen. 

 Lisäksi yksityisesti palveluita voi tiedustella:

Turvapuhelin - Stella (sähköinen yhteydenotto)
TP-Hoiva, Taavi Penttilä p. 040 703 8921 (turvapuhelin-Stellan tilaus)

 Aiheesta lisää:

Ikäteknologia

Turvallisia vuosia- opas

Tarkistuslista tapaturmien ehkäisemiseksi

Ikääntyvän turvallinen koti

Rikoksentorjunta