Asiakas- ja palveluohjaus

Asiakas- ja palveluohjaus on ensimmäinen kontakti, kun tarvitaan tietoja ikääntyneiden palveluista tai tukea kotona asumiseen. Asiakas- ja palveluohjaus tukee ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä omassa kodissa. Neuvonnan, ohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin avulla varmistetaan tarvittavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus.

Asiakas- ja palveluohjauksesta saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa hyvinvoinnin edistämisestä sekä varhaisen tuen palveluista, kotiin saatavista tukipalveluista, kotihoidosta, asumis- ja hoivapalveluista. Tietoa saa niin kuntayhtymän kuin yksityisten palveluntuottajienkin tuottamista palveluista. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään palvelutarpeen arvioon perustuvat tarpeen mukaiset palvelut.

Asiakas- ja palveluohjauksessa työskentelee moniammatillinen tiimi.

Palveluohjaus

Asiakkaalle tehdään palvelutarpeen kartoitus -> palvelut, esim. kotihoidon aloitus

Palveluohjauksen kautta haetaan muun muassa:

  • Omaishoidon tukea

  • Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisen kanssa.

  • Palveluohjaus käsittelee hakemukset asumispalveluihin, palvelukeskukset tai tehostettu palveluasuminen

Oletko huolissasi, naapurista, ystävästä tai sukulaisesta?

Meille voit ilmoittaa huolesi, palveluohjaus ottaa huolesi vastaan ja auttaa asiakasta. Sähköinen huoli-ilmoitus.