Oma apu

Näiltä alalehdiltä löytyy arjen eri osa-alueiden avulla esimerkkejä ja tietoa erilaisista avuista, jotka tukevat ikääntyneen mahdollisimman itsenäistä ja omatoimista elämää tilanteissa missä ei välttämättä ole tarve esimerkiksi hoitopalveluille päivittäin. Tiedot auttavat myös järjestelemään asioita ja ennalta varautumaan erilaisiin tilanteisiin sekä pitämään kokonaisvaltaisesti itsestään huolta iän karttuessa.