Mieliala

Mielekäs arki ja mielen hyvinvointi ovat hyvän elämän lähtökohtia. Hyvä mielenterveys vahvistaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. 

Ikääntymisen myötä tulevat muutokset saattavat muokata mielen hyvinvointia. Mielenterveyttä edistäviä tekijöitä ovat hyvät perhesuhteet, positiivinen asenne, elämän arvostaminen, muutosten hyväksyminen sekä mielekäs toiminta. Yleisin mielenterveydenongelma ikäihmisillä on masennus.

Tärkeä muistaa: 

  • Terveet elämäntavat (terveellinen ruokavalio, alkoholin kohtuukäyttö, tupakoimattomuus, riittävä lepo ja asianmukaiset lääkkeet)
  • Fyysinen aktiivisuus
  • Myönteiset ihmissuhteet ja vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa
  • Yhteisölliseen toimintaan osallistuminen esim. vapaaehtoistoiminta ja harrastusryhmät
  • Luovan toiminnan mahdollisuudet esim. kerhot
  • Mielenterveyden ongelmien varhainen tunnistaminen
  • Kaltoinkohtelun ehkäisy ja varhainen puuttuminen
  • Turvallisen ja riippumattoman elämän mahdollistaminen esim. kotihoito ja apuvälineet

Jos huomaat alakuloisia oireita itsessäsi tai läheisessäsi, olisi syytä hakeutua lääkärille. Mikäli mieliala on matala, kannattaa asioista puhua joko luottohenkilön tai ammattilaisen kanssa.

Lisää aiheesta: