Uni

Riittävä ja laadukas uni on edellytys sekä fyysiselle että psyykkiselle hyvinvoinnille. Ajoittainen väsymys on silti normaalia ja osa elämää. Iän myötä unen laatu muuttuu ja yöllisten heräämisten määrä saattaa kasvaa.

 Unettomuus voi kuitenkin olla seurausta joko psyykkisestä tai somaattisista oireista, eikä välttämättä ikääntymisestä. Unettomuuden pitkittyessä on tärkeää hakeutua lääkärin vastaanotolle. Unilääkkeet ovat ainoastaan lyhytaikainen ratkaisu.

 Lisätietoa seuraavista aiheista: