Karttapallo
 

Maahanmuuttajien palvelut

Kotouttamo

Forssan seudun Kotouttamossa palvellaan maahanmuuttajia, jotka asuvat Forssassa, Tammelassa, Jokioisilla, Humppilassa ja Ypäjällä. Kotouttamossa eri alojen ammattilaiset työskentelevät yhteistyössä. 

Maahanmuuttaja voi saada palvelua puhelimitse tai ajanvarauksella. Ohjausta ja neuvontaa voi saada esimerkiksi seuraavissa asioissa: asuminen, koulutus, työelämä, raha-asiat, oleskelulupa, kansalaisuus ja perheenyhdistäminen. 

Kotouttamossa maahanmuuttajille järjestetään erilaisia kursseja, tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa jaetaan tärkeää tietoa. Kotouttamossa järjestetään myös kaikille avoimia ja ilmaisia suomen kielen kursseja.  

Kotouttamossa maahanmuuttajille tehdään henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma. Kotoutumisuunnitelman avulla selvitetään maahanmuuttajan palvelun tarve ja osaamisen taso. Sen avulla tehdään suunnitelma siitä, miten maahanmuuttaja saa tarvittavat tiedot ja taidot suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumiseen.  

Kotouttamon puhelinpäivystys  

Kotouttamo päivystää puhelimitse arkisin klo 12.30-15.30 

Muina aikoina palvellaan ajanvarauksella

Kotouttamon puhelinnumero: 050 339 6272 

Maahanmuuttajien terveyspalvelut

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tarjoaa terveyspalveluita kaikille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille. Asioinnin tukena käytetään tarvittaessa tulkkia.

Kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevalla henkilöllä on oikeus hoitoon riippumatta siitä, minkä maan kansalainen hän on tai onko hänellä oleskelulupa Suomeen. Lapsilla, koululaisilla, sekä raskauden aikana on aina oikeus kiireellisen hoidon lisäksi myös julkisiin ennaltaehkäiseviin terveyspalveluihin kansalaisuudesta ja oleskelulupatilanteesta riippumatta.

Maahantulotarkastus

Maahanmuuttajille pyritään järjestämään kahden viikon sisällä maahantulosta tai oleskeluluvan saamisesta maahantulotarkastus. Tarkastuksessa selvitetään haastattelun, sekä erilaisten tarkentavien tutkimusten avulla terveyteen ja henkiseen vointiin vaikuttavat tekijät. Vastaanotolla käydään läpi myös terveyspalvelujärjestelmäämme, sekä kerrotaan käytänteistä ja lisätään tietoa uuden kotimaan palveluista kuntakohtaisesti.

Oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, kiintiöpakolaisille sekä muille kotouttavan sosiaalityön asiakkaille maahantulotarkastus järjestetään automaattisesti. Muille maahanmuuttajille tarkastus on vapaaehtoinen, mutta suositeltava. Maahantulotarkastukseen pääsee ottamalla yhteyttä omaan terveysasemaan.