Koulutus

Suomessa esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus on maksutonta. Myös korkeakouluopiskelu on suurimmaksi osaksi maksutonta. Suomessa halutaan tarjota kaikille sama mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen.

Suomen koulutusjärjestelmään kuuluu varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, toisen asteen koulutus ja korkeakoulutus.

Koulutusjärjestelmä Suomessa

Mitä Forssassa voi opiskella?

Kunnan tarjoaman varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi Forssassa voi opiskella ammatin, ylioppilastutkinnon ja korkea-asteen tutkinnon.