Maahanmuuttajien sosiaalityö / Kotouttamistyö

Maahanmuuttajien kotouttamistyö on osa sosiaalityötä, joka on tarkoitettu kiintiöpakolaisille, oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille sekä maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat eritystä tukea. Maahanmuuttajien sosiaalityöhön kuuluu ohjausta ja neuvontaa, palvelutarpeen arviointia sekä palveluohjausta ja tarvittaessa myös tukea erilaisiin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin. 

Sosiaalityöstä on mahdollista hakea taloudellista tukea. Sosiaalityöstä voi hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Päätökset tehdään aina yksilöllistä harkintaa käyttäen. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Täydentävää ja ehkäisevää tukea voi saada sellaisiin kuluihin, joihin ei saa tukea Kelasta. Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi vauvan syntymästä aiheutuvat kulut, alaikäisten lasten harrastusmenot tai ensimmäisen asunnon kalustemenot. Jos haluat hakea tukea, ota yhteyttä Kotouttamon puhelinnumeroon