Forssan seudun Kotouttamo

Forssan seudun Kotouttamo on maahanmuuttajien monialainen palvelupiste ja seudullinen kotouttamisen osaamiskeskus. Kotouttamossa palvellaan Forssan, Tammelan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän seudun maahanmuuttajia.

Kotouttamossa kartoitetaan maahanmuuttajan palveluntarve ja osaamistaso. Kotouttamosta maahanmuuttaja voi saada ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi asumiseen, koulutukseen, työelämään, talouden hallintaan sekä perheenyhdistämiseen, oleskelulupiin ja kansalaisuuteen liittyvissä asioissa.

Kotouttamo järjestää myös ryhmämuotoisia kursseja ja tilaisuuksia. Lisäksi Kotouttamossa järjestetään kaikille avoimia ja maksuttomia suomen kielen kursseja. 

Maahanmuuttajien neuvonta

Maahanmuuttajien neuvonta on avoin kaikille maahanmuuttajille matalan kynnyksen neuvontapalvelu. Neuvonta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 12.30-15.30. Kotouttamon neuvontapuhelinnumero on 050 339 6272. Sähköposti kotouttamispalvelut(at)forssa.fi, voit kirjoittaa omalla äidinkielelläsi.

Maahanmuuttajien sosiaalityö / Kotouttamistyö

Aikuissosiaalityön osana toimiva maahanmuuttajien kotouttamistyö vastaa kiintiöpakolaisille, oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille sekä muille erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille tarjottavasta laaja-alaisesta alkuvaiheen sosiaalityöstä.

 
yhteisötalo