INFOT

Asuminen ja vuokrasuhteet

Infossa käydään läpi tärkeimpiä suomalaiseen asumiseen ja vuokrasuhteisiin liittyviä asioita. Info pidetään suomen kielellä, ja se on avoin kaikille maahanmuuttajille. Infoon voidaan järjestää tulkkaus sosiaalihuollon kotouttamistyön asiakkuudessa oleville maahanmuuttajille.

Asuminen ja vuokrasuhteet -info on kestoltaan kahden tunnin mittainen. Infoon on mahdollista osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä tietokoneelta käsin.

Asuminen ja vuokrasuhteet -infon sisältö:

· Asunnon etsintä

· Vuokrasopimusasiat

· Järjestyssäännöt

· Suomalaiset kohteliaisuussäännöt

· Yleisimmät asumisen ongelmat

· Asunnon irtisanominen

· Vuokranmaksu

Kierrätys

Kierrätysinfo järjestetään Kotouttamon ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistyönä. Info pidetään suomen kielellä, ja se on avoin kaikille maahanmuuttajille. Infoon voidaan järjestää tulkkaus sosiaalihuollon kotouttamistyön asiakkuudessa oleville maahanmuuttajille.

Kierrätysinfo on kestoltaan kahden tunnin mittainen. Infoon ei ole mahdollista osallistua etäyhteydellä.

Kierrätysinfon sisältö:

· Kierrätyksen periaatteet ja hyödyt

· Suomalainen jätteenkäsittelyjärjestelmä

· Kodin jätteiden kierrätys luontoa säästäen

Sosiaaliturva

Infossa käydään läpi suomalaisen sosiaaliturvan kehittymisen historiaa sekä sosiaaliturvan rakentumista ja rahoitusta nykypäivänä. Info pidetään suomen kielellä, ja se on avoin kaikille maahanmuuttajille. Infoon voidaan järjestää tulkkaus sosiaalihuollon kotouttamistyön asiakkuudessa oleville maahanmuuttajille.

Sosiaaliturvainfo on kestoltaan kahden tunnin mittainen. Infoon on mahdollista osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä tietokoneelta käsin.

Sosiaaliturvainfon sisältö:

· Suomalaisen sosiaaliturvan historia

· Sosiaaliturvan rakenne

· Sosiaaliturvan rahoitus

Kelan palvelut

Kelan palvelut -kurssi pidetään suomen kielellä, ja se on avoin kaikille maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat lisätietoja Kelan toiminnasta tai Kelan kanssa asioimisesta. Kurssille voidaan järjestää tulkkaus sosiaalihuollon kotouttamistyön asiakkuudessa oleville maahanmuuttajille.Kurssi sisältää kolme opetuskertaa, joista jokainen on kestoltaan kaksi tuntia. Osallistujan on mahdollistua osallistua vain osaan kurssin opetuskerroista. Kurssille on mahdollista osallistua paikan päällä Kotouttamossa tai etäyhteydellä tietokoneelta käsin.

Kelan palvelut -kurssin sisältö:

1. Kelan tehtävä, organisaatio ja toiminta

2. Kelan yleisimmät tukimuodot maahanmuuttajille

3. Kelan verkkopalveluiden käyttöopetus

TE-toimiston palvelut

Infossa esitellään Työ- ja elinkeinotoimiston eli TE-toimiston palveluita. Info pidetään suomen kielellä, ja se on avoin kaikille maahanmuuttajille. Infoon voidaan järjestää tulkkaus sosiaalihuollon kotouttamistyön asiakkuudessa oleville maahanmuuttajille.TE-toimiston palvelut -info on kestoltaan kahden tunnin mittainen. Infoon on mahdollista osallistua paikan päällä Kotouttamossa tai etäyhteydellä tietokoneelta käsin.Te-toimiston palvelut –infon sisältö:

· TE-toimiston tehtävä

· Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet

· TE-toimiston tarjoamat palvelut

Pakolaisten vastaanotto ja perheenyhdistäminen

Infossa käydään läpi kiintiöpakolaisten valintaan sekä pakolaisten perheenyhdistämiseen liittyviä asioita. Info pidetään suomen kielellä, ja se on avoin kaikille maahanmuuttajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Infoon voidaan järjestää tulkkaus sosiaalihuollon kotouttamistyön asiakkuudessa oleville maahanmuuttajille.Pakolaisten vastaanotto ja perheenyhdistäminen -info on kestoltaan kahden tunnin mittainen. Infoon on mahdollista osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä tietokoneelta käsin.Pakolaisten vastaanotto ja perheenyhdistäminen –infon sisältö:· Kiintiöpakolaisten valintaperiaatteet ja anonymiteetti

· Perheenyhdistämisen edellytykset

· Perheenyhdistämisen tulorajat

· Muun omaisen oleskelulupa

Yhdenvertaisuus

Infossa käydään läpi yhdenvertaisuutta eli sitä, kuinka kaikkien ihmisten tulee olla yhteiskunnassa samanarvoisia erilaisuuksistaan huolimatta. Info pidetään suomen kielellä, ja se on avoin kaikille maahanmuuttajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Infoon voidaan järjestää tulkkaus sosiaalihuollon kotouttamistyön asiakkuudessa oleville maahanmuuttajille.Yhdenvertaisuusinfo on kestoltaan kahden tunnin mittainen. Infoon on mahdollista osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä tietokoneelta käsin.


Yhdenvertaisuusinfon sisältö:

· Yhdenvertaisuus lainsäädännössä

· Yhdenvertaisuuden edistäminen julkisessa toiminnassa

· Oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja seksuaaliseen suuntautumiseen

· Yhdenvertaisuus työmarkkinoilla ja työelämässä

Oleskeluluvat ja kansalaisuus

Infossa käydään läpi oleskelulupien ja kansalaisuuden edellytyksiä sekä hakemusprosessia. Info pidetään suomen kielellä, ja se on avoin kaikille maahanmuuttajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Infoon voidaan järjestää tulkkaus sosiaalihuollon kotouttamistyön asiakkuudessa oleville maahanmuuttajille.Oleskeluluvat ja kansalaisuus -info on kestoltaan kahden tunnin mittainen. Infoon on mahdollista osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä tietokoneelta käsin.Oleskeluluvat ja kansalaisuus –infon sisältö:

· Oleskelulupatyypit ja kriteerit

· Asumisaika ja henkilöllisyyden todentaminen

· Oleskelulupatyypin vaikutus sosiaaliturvaan

· Kansalaisuuden saamisen edellytykset

· Hakumenettely