KURSSIT

Yhteiskuntaorientaatio 

Yhteiskuntaorientaatio-kurssilta osallistuja saa avaimia suomalaisen yhteiskunnan ymmärtämiseksi ja yhteiskunnan yhdenvertaiseksi jäseneksi pääsemiseksi. Yhteiskuntaorientaatio-kurssi sisältää tietoa Suomen yhteiskunnan rakenteista, lainsäädännöstä erilaisissa elämäntilanteissa sekä suomalaisista tapakäytännöistä.

Yhteiskuntaorientaatio-kurssi on tarkoitettu käytäväksi maahantulon alkuvaiheessa, ensimmäisen Suomessa asumisvuoden aikana. Kurssille voi osallistua myös myöhemmässä vaiheessa maassa asumista, jos kurssin tiedoille on edelleen tarvetta.

Yhteiskuntaorientaatio-kurssi sisältää 10 opetuskertaa. Jos kurssi järjestetään kokonaan omalla äidinkielellä, on jokainen opetuskerta 2 tunnin pituinen. Jos kurssi järjestetään tulkattuna, on jokainen opetuskerta 3 tunnin pituinen. Kurssille on mahdollista osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä tietokoneelta käsin. Kurssisuorituksesta saa todistuksen.

Yhteiskuntaorientaatio-kurssin sisältö:

1) Suomi ja suomalainen kulttuuri

2) Suomalainen yhteiskunta

3) Suomeen muuttaminen ja suomessa asuminen

4) Perhe-elämä ja lapset

5) Koulutus

6) Työ ja toimeentulo suomessa

7) Terveys ja ikääntyminen suomessa

8) Lait ja oikeuden toiminta suomessa

9) Politiikka ja vaikuttaminen suomessa

10) Suomalaisen yhteiskunnan reflektio

Arjen hyvinvointi

Arjen hyvinvointi -kurssilta osallistuja saa tietoja suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnasta, lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä parisuhteeseen ja mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Kurssilla on mahdollista keskustella myös oman kulttuurin noudattamisesta osana lasten kasvatusta ja perheen arkea. Osallistujat, joilla ei ole alaikäisiä lapsia, voivat osallistua osaan kurssipäivistä.

Arjen hyvinvointi -kurssi on tarkoitettu käytäväksi maahantulon alkuvaiheessa, ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Kurssille voi osallistua myös myöhemmässä vaiheessa maassa asumista, jos kurssin tiedoille on edelleen tarvetta.

Arjen hyvinvointi -kurssi sisältää 10 kolmen tunnin pituista opetuskertaa. Kurssi järjestetään tulkattuna. Kurssille on mahdollista osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä tietokoneelta käsin. Kurssisuorituksesta saa todistuksen.

Arjen hyvinvointi -kurssin sisältö:

1) Terveyspalvelujen käyttö ja omahoito

2) Mielen hyvinvointi

3) Seksuaaliterveys/naiset

4) Seksuaaliterveys/miehet

5) Parisuhde ja avioliitto

6) Raskaus ja lapsivuodeaika

7) Lapsen ja perheen hyvinvointi

8) Päiväkoti- ja kouluarki

9) Murrosikä

10) Suomalainen arki ja oma kulttuuri


Suomen kielen alkeet

Suomen kielen alkeet -ryhmässä opetellaan suomen kielen perusasioita puhumalla, lukemalla ja kirjoittamalla. Ryhmään osallistuva saa auttavan kielitaidon, joka tukee arjessa pärjäämistä.

Suomen kielen alkeet -ryhmä sopii maahanmuuttajille, joiden suomen kielen oppiminen on vielä alkuvaiheessa. Ryhmä on kaikille avoin ja maksuton. Alkeisryhmään osallistuminen ei vaadi ilmoittautumista, vaan mukaan voi tulla milloin tahansa. Opetuskielenä on suomi.


Työelämätaidot

Työelämätaidot -kurssi pidetään suomen kielellä, ja se on avoin kaikille maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat tietoa suomalaisesta työelämästä ja käytännön työnhakutaitoja. Kurssi sisältää kolme opetuskertaa, joista jokainen on kestoltaan kaksi tuntia. Osallistujan on mahdollistua osallistua vain osaan kurssin opetuskerroista.

Kurssin ensimmäiseen osaan on mahdollista osallistua paikan päällä Kotouttamossa tai etäyhteydellä tietokoneelta käsin. Kurssin toiseen ja kolmanteen osaan on mahdollista osallistua vain paikan päällä. Kurssisuorituksesta saa todistuksen.

Työelämätaidot-kurssin sisältö:

1. Suomalainen työkulttuuri, työehtosopimukset ja työelämän säännöt

2. Työnhaun pääperiaatteet, työhaastatteluun valmistautuminen ja oman osaamisen sanottaminen

3. Ansioluettelon eli CV:n kirjoittaminen, suomenkielen sanaston kertaaminen