Forssa piirkonna Kotouttamo 

Forssa piirkonna   Kotouttamos abistatakse Forssas, Humppilas, Jokioinenis, Tammelas ja Ypäjäs elavaid immigrante. Kotouttamos töötavad koos erinevate alade asjatundjad,  muulaste sotsiaaltöö, TE-büroo ja Kela spetsialistid töötavad omavahel tihedas koostöös. 

Muulased saavad Kotouttamost abi telefoni teel või broneerides endale aja. Juhiseid ja nõuandeid võib saada näiteks järgmistes asjades: elamine, koolitus, tööelu, majandusasjad, elamisluba, kodakondsus ja perekonna taasühendamine.

Kotouttamos korraldatakse muulastele erinevaid kursuseid, koosviibimisi ja üritusi, kus jagatakse tähtsat infot. Kotouttamos toimuvad ka kõigile avatud ja tasuta soome keele kursused.   

Immigrantidele tehakse Kotouttamos esialgne kaardistamine ja individuaalne integreerumisplaan. Esialgse kaardistamise eesmärk on selgitada muulase abivajadus ja oskused. Integreerumisplaani raames lepitakse kokku, kuidas muulane saab vajalikku teabe ja oskused soome ühiskonda integreerumiseks ja tööelu alustamiseks.  

Kotouttamo valve

Kotouttamoga saad telefonitsi  ühendust esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell 12.30–15.30. Kotouttamo valve käsutuses on telefonitõlk. Samuti võib Kotouttamo telefoninumbrile saata SMS või Whatsapp-teate soome või inglise keeles. Kui me ei suuda sind telefoni teel aidata, broneerime kokkusaamisaja.  

Kotouttamo valvenumber: 050 339 6272 (E,K,R kell 12.30–15.30)