Haridussüsteem 

Soome haridussüsteem koosneb alusharidusest, eelõppest, põhiharidusest, teise astme haridusest ja kõrgharidusest.

Soomes on eelõpe, põhi- ja teise astme haridus tasuta. Kõrgkkooliõpe on samuti suuremalt jaolt tasuta. Soomes pakutakse kõigile võrdsed võimalused kvaliteetse hariduse omandamiseks.  

Alushariduse all mõeldakse väikelastele suunatud kasvatustegevust. Kohalikud omavalitsused organiseerivad eelkoolikasvatust näiteks lasteaedades või perepäevahoius.

Eelõpe kestab üldreeglina aasta aega ja see algab sellel aastal, kui laps saab kuueaastaseks. Eelkool on kõigile lastele kohustuslik.

Põhiharidust andvas põhikoolis on 9 klassi ning tavaliselt algab kool sellel aastal, kui laps saab seitsmeaastaseks.  Põhikool on kõigile lastele kohustuslik.

Teise astme õppe all mõistetakse gümnaasiumi või kutsekooli. Gümnaasiumis õpitakse üldharivaid õppeaineid ja valmistutakse kõrgkkooliõpinguteks. Kutsekoolis omandatakse kutseharidus.

Koolikoha taotlemine

Gümnaasiumikohta võid taotleda ühisavaldusega. Ühisavaldus esitatakse kevadel. Võid kandideerida gümnaasiumi, kui oled lõpetanud põhikooli.  

Kutsealast koolitust võid taotleda ühisavaldusega kevadel või pideva taotlusvõimalusega aasta ringi.  

 Kutsekõrgkooli pääsemiseks peab olema läbitud: 

  • gümnaasiumi õppekava
  • soome küpsuseksam
  • soome baaskutseharidus 
  • välismaa küpsuseksam või sellega võrdsustatud tunnistus

Kutsekõrgkooli võib esitada taotluse kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.

Ülikooli sisseastumiseks peab olema sooritatud: 

  • soome küpsuseksam
  • soome baaskutseharidus
  • välismaal läbitud küpsuseksam 
  • välismaal omandatud haridus, mis annab võimaluse ülikooli õpinguteks selles riigis, kus oled hariduse omandanud.  

 Lisateavet kandideerimise kohta leiad teenusekeskkonast Opintopolku