Kutsehariduskoolitus 

Kutsealane koolitus annab eri ametialadel vajalikud  põhiteadmised ja –oskused. Võid omandada kutsehariduse täies ulatuses või osaliselt. Pärast kutseõppe läbimist võid soovi korral kandideerida kõrgkooli. Forssa piirkonnas võib õppid ametit  Forssa kutseharidusinstituudis, Eerikkilä spordikoolis ja Ypäjä hobusekoolis.

Valma

Kutseõppesse kandideeriv muulane võib osaleda ettevalmistavas õppes, kui ta vajab veel täiendavaid kutseõppes vajaminevaid oskusi. Valma-koolitust korraldab Forssa kutseharidusinstituut.

Valmas saab täiendada oma õppimisoskusi, soome keelt ja kultuuri ning argielu oskusi ning saab valmiduse tööellu astumiseks.  

Valmas võid õppida, kui:

  • soovid omandada baaskutsehariduse
  • õppimine valmistab sulle raskusi
  • varasemast koolitusest on möödunud kaua aega  
  • kutsealane põhiõpe jäi pooleli 
  • sinul on piisav soome keele oskus

Lisainfot Valma-koolituse kohta Forssa kutseharidusinstituudi  kodulehel

Forssa kutseharidusinstituut (FAI)

Forssa kutseharidusinstituut on kutseala õppeasutus, mis paikneb Forssas. Igal aastal õpib seal ligikaudu 1500 õppurit. Forssa kutseharidusinstituudis võib omandada elukutse näiteks catering’i, iluteeninduse või kasvatusalal. Muud alad on näiteks logistika, masina- ja metalliala, ehitusala, ärimajandus ning arvuti- ja sidetehnika. Forssa kutseharidusinstituudis võid omandada kutsehariduse  õppelepinguga. Õppeleping tähendab töökohal õppimist. Forssa kutseharidusinstituudis on võimalik omandada pädevustunnistused, nagu näiteks esmaabikaardi, laaduri load ja hygienipassi.

Lisainfo Forssa kutseharidusinstituudi kodulehel

Häme kutsekõrgkool HAMK

HAMK on Kanta-Häme maakonna ainus kõrgkkool ja õppurite arvu poolest Soomes  8. kohal olev kutsekõrgkkool. HAMKis õpib kokku umbes 7800 õppurit ja töötajaid on 670. Häme kutsekõrgkkoolis võib omandada kutsekõrghariduse 27 erinevas valdkonnas. Häme kutsekõrgkkooli koosseisus on ka kutsealane pedagoogikakõrgkool. HAMKil on seitse filiaali, millest üks paikneb Forssas.

Forssa filiaal

Forssan kõrgkoolilinnakus õpib umbes 550 õppurit ja töötab 30 töötajat. Forssa kõrgkoolilinnakus võid õppida haiglaõeks, keskkonnaplaneerijaks, hobumajanduse ärispetsialistiks ja biomajanduse inseneriks. HAMKi tähtsamad ühistööpartnerid Forssas on näiteks Loodusvarakeskus ja Forssa valdade sotsiaal- ja tervishoiuühendus. Õpingud koosnevad paljuski tööpraktikast ja projektitöödest. Forssas võib omandada ka ingliskeelse biomajanduse inseneri diplomi. 

Lisainfot saad Häme kutsekõrgkooli kodulehel 

Ypäjän hobusekool

Ypäjäs paiknev hobusekool kujutab endast hobumajanduse õppeasutust. Kool korraldab hobustega seotud kutsealast baas-, jätku- ja täienduskoolitust. Koolis võib end koolitada hobuhooldajaks, ratsutamisinstruktoriks ja ratsutamis- õpetajaks. Hobusekoolis on ka lühikursuseid, laagreid, korraldatakse hobuste koolitust ja ratsutamisvõistlusi ning muid üritusi. Ypäjä hobusekool on Põhjamaade suurim hobustega seotud koolitust korraldav õppeasutus. Igal aastal õpib seal umbes 250 õppurit ja tallid   mahutavad  400 hobust. 

Lisainfo Ypäjä hobusekooli kodulehel

Eerikkilä spordikool

Tammelas paiknev Eerikkilä spordikoolis võib õppida nii spordi- kui looduseriala,. Spordieriala õpe annab instruktori baaskutsehariduse või spetsiaalkutsehariduse. Loodusalane koolitus annab looduse või metsa matkajuhi baaskutsehariduse. 

Lisainfo Eerikkilä spordikooli kodulehel