Üldhariv koolitus 

Üldharivat õpetust saab sellises koolis, kus omandatakse igaühele olulisi teadmisi ja oskusi. Lisaks põhiharidusele saab üldharivat õpetust gümnaasiumis. Gümnaasium ei anna mingit konkreetset elukutset. Gümnaasiumi lõputunnistusega võib jätkata haridusteed kõrgkkoolis. 

Forssa ühislütseum 

Forssa ühislütseum on Forssa piirkonna ainus gümnaasium. Gümnaasiumisse võib õppekohta taotleda ka Forssas mitteelav isik.  

Forssa ühislütseum korraldab soovijate piisava arvu korral gümnaaiumiõppeks ettevalmistavat koolitust. Soovijad võivad vahetult gümnaasiumiga ühendust võtta (yhteislyseo@forssa.fi) ja esitada koolituse kohta küsimusi. 

Forssa ühislütseumi kodulehel leidub lisateavet gümnaasiumiõppe kohta 

Faktia

Faktia pakub muulastele integreerumiskoolitust, täiskasvanute koolitust ja mitmesuguseid kursuseid.  

Täiskasvanute põhikoolitus

Täiskasvanute põhikooli õpinguid korraldatakse Forssa kutseharidusinstituudis aadressil Saksankatu 46. Koolitust organiseerib Forssa linn. Täiskasvanute põhikoolitus on mõeldud nendele muulastele, kes ei ole sooritanud kohustuslikku  põhikooliharidust. 

Täiskasvanute põhikoolitust võid alustada siis, kui oskad piisavalt soome keelt. Täiskasvanute põhikoolituste õppekeel on soome keel. Koolis õpitakse soome keelt juurde ja saab üldteavet Soome kohta.  Koolitus, õppematerjalid ja koolitoit on tasuta.

Täiskasvanute põhikoolituse lõpus saad soome põhikooli lõputunnistuse ja õiguse kutsekooli või gümnaasiumisse sisseastumiseks.  

Faktia poolt korraldatava täiskasvanute põhikoolituse kohta võid lugeda siin