KURSUS: Ühiskonna orientatsioon

©Suomen Pakolaisapu ry

Ühiskonna orientatsiooni kursusest osavõtja saab tähtsamad teeviidad soome ühiskonna mõistmiseks ja pääsuks ühiskonna võrdväärseks liikmeks. Ühiskonna orientatsiooni kursus sisaldab teavet Soome ühiskonna ülesehituse, erinevaid elusituatsioone puudutava seadusandluse ning soomlaste käitumistavade kohta. 

Ühiskonna orientatsiooni kursus on mõeldud läbimiseks immigreerumise algfaasis, esimese Soomes elamise aasta jooksul. Kursusest võib osa võtta ka hilisemal Soomes elamise etapil, juhul kui kursuse materjal ka siis veel huvi pakub.

Ühiskonna orientatsiooni kursus sisaldab  10 õppetundi. Iga õppetunni kestus on 2 tundi, kui kursus korraldatakse tervenisti oma emakeeles.  Kui aga kursus korraldatakse koos tõlkega, siis on iga loengukord 3 tunni pikkune. Kursusel on võimalik osaleda kohapeal või arvutiga kaugühenduse teel.  Kursuse sooritamise kohta antakse tunnistus. 

Ühiskonna orientatsiooni kursuse sisu:

 1. Soome ja soomlaste kultuur
 2. Soome ühiskond
 3. Soome elama asumine ja Soomes elamine
 4. Pere-elu ja lapsed
 5. Koolitus
 6. Töö ja toimetulek Soomes
 7. Tervis ja vananemine Soomes
 8. Seadused ja õiguse toime Soomes
 9. Poliitika ja mõjutamine Soomes
 10. Soome ühiskonna peegeldus

Kui soovid osaleda Ühiskonna orientatsiooni kursusel, võta ühendust Kotouttamo valvega. 

KURSUS: Argiheaolu 

Argiheaolu kursusest osavõtja omandab teadmised soome sotsiaal- ja tervishoiuteenuste, lapse kasvamise ja arengu kohta, samuti paarisuhteid ja vaimset heaolu puudutavate asjade kohta. Kursuse käigus on võimalik arutada oma kultuuri traditsioonide järgimist kui laste kasvatamise ja pere argielu üht osa. Need osalejad, kellel ei ole alaealisi lapsi, võivad osaleda osal kursusepäevadest. 

Argiheaolu kursus on mõeldud läbimiseks immigreerumise algfaasis, esimese kolme aasta jooksul. Kursusest võib osa võtta ka hilisemal Soomes elamise etapil, juhul kui kursuse materjal ka siis veel huvi pakub.

Argiheaolu kursus sisaldab 10 kolme tunni pikkust loengukorda. Kursus on organiseeritud koos tõlkega.  Kursusel on võimalik osaleda kohapeal või arvutiga kaugühenduse teel.  Kursuse sooritamise kohta antakse tunnistus.

Argiheaolu kursuse sisu:

 1. Tervishoiuteenuste kasutamine ja iseravimine
 2. Vaimne heaolu
 3. Seksuaaltervis/naised
 4. Seksuaaltervis/mehed
 5. Paarisuhe ja abielu 
 6. Rasedus ja sünnitusjärgne aeg
 7. Lapse ja pere heaolu 
 8. Päevahoiu ja kooli argipäev
 9. Murdeiga
 10. Soomlase argielu ja oma kultuur

Kui soovid osaleda Argiheaolu kursusel või osadel loengukordadel, võta ühendust Kotouttamo valvega. 

Soome keele algkursus

Soome keele algkursusel õpitakse soome keele põhiteadmisi rääkimise, lugemise ja kirjutamise teel. Rühmas omandavad osalejad  algtasemel keeleoskuse, mis toetab igapäevaelus hakkamasaamist. 

Soome keele algõppe rühm sobib nendele muulastele, kes teevad soome keele õppimisel alles esimesi samme. Rühm on kõigile avalik ja tasuta. Algkursusel osalemiseks ei pea ennast registreerima, sellega võib liituda mistahes ajal. Õppekeel on soome keel. 

Aeg: Esmaspäeviti kell 10-12

Koht: Kotouttamo (Yhteisötalo), Haudankorvankatu 2, Forssa

Soome keele vestlusrühm 

Soome keele vestlusrühmas arutatakse erinevaid teemasid soome keeles. Vestlusrühmas osaleja saab võimaluse praktiseerida vestlemisoskust soome keeles ning õppida uut sõnavara. 

Soome keele vestlusrühm sobib algtasemel  soome keele omandanud muulastele. Rühm on kõigile avalik ja tasuta. Vestlusrühmas osalemiseks ei pea ennast registreerima, sellega võib liituda mistahes ajal. Õppekeel on soome keel.

Aeg: Teisipäeviti kell 10-12

Koht: Kotouttamo (Yhteisötalo), Haudankorvankatu 2, Forssa

INFOTUND: Eluase ja üürisuhted 

Infotunnil räägitakse tähtsamatest eluaset ja üürisuhteid puudutavatest asjadest Soomes. Infotund korraldatakse soome keeles ja see on kõigile muulastele avalik. Sotsiaalhoolekande integreerimistöös osalevatele muulastele võidakse infotunniks  organiseerida tõlge.

Elamist ja üürisuhteid puudutav infotund kestab kaks tundi. Infotunnil on võimalik osaleda kohapeal või arvutiga kaugühenduse teel. 

Infotunni ”Eluase ja üürisuhted” sisu:

 • Eluaseme otsimine 
 • Üürilepingu küsimused
 • Kodukorra eeskirjad 
 • Soomlaste viisakusreeglid
 • Peamised eluasemega seotud probleemid
 • Elauaseme ülesütlemine 
 • Üüri maksmine

Kui soovid osaleda infotunnil ”Eluase ja üürisuhted”, võta ühendust Kotouttamo valvega.  
 

INFOTUND: Taaskasutus

Kotouttamo organiseerib Taaskasutuse infotundi koostöös Loimi-Häme Jätehuolto Oy’ga. Infotund korraldatakse soome keeles ja see on kõigile muulastele avalik. Sotsiaalhoolekande integreerimistöös osalevatele muulastele võidakse infotunniks  organiseerida tõlge. 

Taaskasutuse infotund kestab kaks tundi. Infotunnil ei ole võimalik osaleda kaugühenduse teel. 

Taaskasutuse infotunni sisu: 

 • Taaskasutuse põhimõtted ja eelised
 • Soome jäätmehoolduse süsteem
 • Loodussäästlik kodujäätmete taaskasutus 

Jäätmete taaskasutuse infotunnil osalemiseks võta ühendust  Kotouttamo valvega.
 

INFOTUND: Sotsiaalkaitse 

Infotunnil tutvustatakse soome sotsiaalkaitse arengu ajalugu ning sotsiaalkaitse ülesehitust ja rahastamist tänapäeval. Infotund korraldatakse soome keeles ja see on kõigile muulastele avalik. Sotsiaalhoolekande integreerimistöös osalevatele muulastele võidakse Infotunniks  organiseerida tõlge. 

Sotsiaalkaitse infotund kestab kaks tundi. Infotunnil on võimalik osaleda kohapeal või arvutiga kaugühenduse teel. 

 Sotsiaalkaitse infotunni sisu: 

 • Soome sotsiaalkaitse ajalugu 
 • Sotsiaalkaitse struktuur 
 • Sotsiaalkaitse rahastamine 

Kui soovid osaleda Sotsiaalkaitse infotunnil, võta ühendust Kotouttamo valvega.
 

KURSUS: Kela teenused

Kela teenuste kursus korraldatakse soome keeles ning see on vaba kõigile muulastele, kes vajavad lisateavet Kela tegevuse või Kela’ga asjaajamise kohta. Sotsiaalhoolekande integreerimistöös osalevatele muulastele võidakse Infotunniks  organiseerida tõlge. 

Kursus koosneb kolmest õppetunnist, igaühe kestus on kaks tundi. Osalejal on soovi korral võimalus osa võtta vaid osadel õppetundidest. Kursusel saab osaleda kohapeal Kotouttamos või arvutiga kaugühenduse teel.

Kela teenuste kursuse sisu: 

1. Kela ülesanne, struktuur ja tegevus

2. Põhilised Kela poolt muulastele pakutavad toetusvormid  

3. Kela veebiteenuste kasutusjuhend

Kui soovid osaled Kela teenuste kursusel või osadel õppetundidest, võta ühendust Kotouttamo valvega.

 INFOTUND: TE-büroo teenused 

Infotund sisaldab teavet Töö- ja ettevõtlusbüroo ehk TE-büroo teenuste kohta. Infotund korraldatakse soome keeles ja see on kõigile muulastele avalik. Sotsiaalhoolekande integreerimistöös osalevatele muulastele võidakse Infotunniks  organiseerida tõlge. 

TE-büroo teenuseid käsitleva infotunni kestus on kaks tundi. Infotunnil on võimalik osaleda kohapeal Kotouttamos või arvutiga kaugühenduse kaudu. 

Infotunni ”TE-büroo teenused” sisu: 

 • TE-büroo ülesanne 
 • Töötu tööotsija õigused ja kohustused 
 • TE-büroo poolt pakutavad teenused

 ”TE-büroo teenused” infotunnil osalemiseks võta ühendust Kotouttamo valvega.

KURSUS: Tööelu oskused

Tööelu oskuste kursus viiakse läbi soome keeles ning see on avalik kõigile muulastele, kes soovivad saada teadmisi soome tööelu kohta ja omandada tööotsingu praktilised oskused. Kursus koosneb kolmest õppetunnist, igaüks neist kestusega kaks tundi. Osalejal on soovi korral võimalus osa võtta vaid osadest õppetundidest.

Kursuse ensimeses osas on võimalik osaleda kohapeal Kotouttamos või arvutiga kaugühenduse teel. Kursuse teisel ja kolmandal tunnil on võimalik osaleda vaid kohapeal. Kursuse läbimise kohta  saab tunnistuse. 

Tööelu oskuste kursuse sisu: 

1. Soome töökultuur, kollektiivlepingud ja tööelu reeglid

2. Tööotsingu peamised põhimõtted, töövestluseks valmistumine ja oma oskuste formuleerimine

3. Elulookirjelduse ehk CV kirjutamine, soomekeelse sõnavara kordamine  

Kui soovid osaleda Tööelu oskuste kursusel või selle teatud õppetundidel, võta ühendust Kotouttamo valvega.

INFOTUND: Pagulaste vastuvõtmine ja perekonna taasühendmine 

Infotunnil käsitletakse kvoodijärgsete pagulaste valimist ja pagulaste perekonna taasühendamist puudutavaid küsimusi. Infotund korraldatakse soome keeles ning see on kõigile immigrantidele ja teistele asjast huvitatutele avalik. Sotsiaalhoolekande integreerimistöös osalevatele muulastele võidakse Infotunniks  organiseerida tõlge.

Infotund ”Pagulaste vastuvõtmine ja perekonna taasühendamine” kestab kaks tundi. Infotunnil on võimalik osaleda kohapeal või arvutiga kaugühenduse teel.  

Infotunni ”Pagulaste vastuvõtmine ja perekonna taasühendamine” sisu:  

 • Kvoodijärgsete pagulaste valimise põhimõtted ja anonüümsus
 • Perekonna taasühendamise eeltingimused
 • Perekonna taasühendamisega seotud tulude piirmäärad
 • Muu lähedase elamisluba

Kui soovid osaleda infotunnil ”Pagulaste vastuvõtmine ja perekonna taasühendamine”, võta ühendust Kotouttamo valvega.

INFOTUND: Võrdõiguslikkus

Infotunnil käsitletakse võrdõiguslikkuse põhimõtet, mille kohaselt peavad kõik inimesed, vaatamata erinevustele, olema ühiskonnas samaväärsed. Infotund viiakse läbi soome keeles ning see on kõigile immigrantidele ja teistele asjast huvitatutele avalik. Sotsiaalhoolekande integreerimistöös osalevatele muulastele võidakse Infotunniks  organiseerida tõlge. 

Võrdõiguslikkuse infotund kestab kaks tundi.  Infotunnil on võimalik osaleda kohapeal või arvutiga kaugühenduse teel.  

Võrdõiguslikkuse infotunni sisu: 

 • Võrdõiguslikkus seadusandluses
 • Võrdõiguslikkuse edendamine avalikus tegevuses 
 • Õigus omale keelele, kultuurile, usule ja seksuaalsele suundumusele 
 • Võrdõiguslikkus tööturul ja tööelus 

Kui soovid osaleda Võrdõiguslikkuse infotunnil, võta ühendust Kotouttamo valvega.

INFOTUND: Elamisload ja kodakondsus

Infotunnil räägitakse elamislubade ja kodakondsuse saamise eeltingimustest ja taotlemisprotsessist. Infotund viiakse läbi soome keeles ning see on kõigile immigrantidele ja teistele asjast huvitatutele avalik. Sotsiaalhoolekande integreerimistöös osalevatele muulastele võidakse Infotunniks   organiseerida tõlge.

Elamislubasid ja kodakondsust käsitlev infotund kestab kaks tundi. Infotunnil on võimalik osaleda kohapeal või arvutiga kaugühenduse teel.  

Infotunni ”Elamisload ja kodakondsus” sisu:  

 • Elamislubade tüübid ja kriteeriumid
 • Riigis elamise kestus ja isiksuse tõendamine
 • Elamisloa tüübi mõju sotsiaalkaitsele 
 • Kodakondsuse saamise eeltingimused
 • Taotlemise protsess
 • Kui soovid osaleda infotunnil ”Elamisload ja kodakondsus”, võta ühendust Kotouttamo valvega.