Päevahoid

Enne kooli algust on lapsel õigus saada eelkoolikasvatust ehk päevahoidu. Laps saab olla päevahoius vähemalt 20 tundi nädalas või kauem, kui vanemad käivad tööl või õpivad. Lasteaias õpib laps muu hulgas sotsiaalseid oskusi. Lasteaias ja perepäevahoius ollakse palju õues ja mängitakse. Kui laps ei räägi soome või rootsi keelt, saab ta keele õppimiseks tuge.

Eelõpe

Kõik lapsed käivad eelkoolis . Eelõpe kestab aasta aega, see on kohustuslik, kuid seejuures tasuta.  Üldjuhul on eelkoolis neli õppetundi päevas, esmaspäevast reedeni.  Eelkoolis omandab laps koolis vajaminevaid oskusi, näiteks tähti. Koolipäev sisaldab väljas viibimist ja mängimist. Kui laps ei räägi soome või rootsi keelt, saab ta keele õppimiseks tuge.

Lasteaia- ja eelkoolikoha taotlemise juhendid leiad valdade kodulehekülgedel:

Forssa päevahoid 

Kontaktisik: Mervi Ulmonen, tel. 050-56400, mervi.ulmonen(at)forssa.fi

Humppila päevahoid 

Kontaktisik: Katja Ojala,  tel. 050 542 2030 ,katja.ojala(at)humppila.fi

Jokioineni päevahoid 

Kontaktisik: Arja Mikkola, tel. 050-5925859,  arja.mikkola(at)jokioinen.fi  või Kirsi Sundqvist,  tel. 050-3039531, kirsi.sundqvist(at)jokioinen.fi

Tammela päevahoid 

Kontaktisik: Paula Laakso tel. 050 372 22, paula.laakso(at)tammela.fi

 Ypäjä päevahoid 

Kontaktisik: Anne-Mari Paloposki, tel. 044-4352015, anne-mari.paloposki[at]ypaja.fi või Minna Nouko, tel.050-5747744, minna.nouko[at]ypaja.fi

Põhiharidus

Kõik Soomes alaliselt elavad lapsed on kohustatud omandama põhihariduse. Põhikool algab samal aastal, kui laps saab seitsmeaastaseks. Põhikoolis on alamaste -   klassid 1 kuni 6, ning ülemaste – klassid 7 kuni 9. Põhiharidust organiseerivad kohalikud omavalitsused ning see on tasuta. Kui laps või noor on alles Soome elama asunud, siis võib ta saada põhiõppeks ettevalmistavat õpet. Ettevalmistava õppe kestus on üldjuhul üks aasta . Juhul kui õpilane vajab seejärel veel keeleõppes tuge,  võib ta jätkata soome või rootsi keele õpinguid teise keelena ehk S2-keele õppena.

Põhikooli vastuvõtu taotlemise juhendid leiad valdade kodulehekülgedel:

Forssa põhiharidus 

Kontaktisik: Atte Kolis, tel. 040- 6527 583, atte.kolis(at)forssa.fi

Humppila põhiharidus 

Kontaktisik: Anssi Lepistö, tel. 044 706 4412, anssi.lepisto(at)humppila.fi

Jokioineni põhiharidus 

Tammela põhiharidus

Kontaktisik: Sari Lukkala, tel. 050 597 6224, sari.lukkala(at)tammela.fi

 Ypäjä põhiharidus 

Kontaktisik: Turo Järvelä, tel. 044 4352010, turo.jarvela[at]ypaja.fi