Majanduslik toetus

Soomes on hea sotsiaalne kaitse ja võid taotleda majanduslikku toetust olukordades, kus omaenda raha hädavajalike kulude katmiseks ei jätku. Majanduslikku toetust on võimalik taotleda Kela’st ehk Soome Rahvapensioniametist või sotsiaalametist. Peale selle võivad majanduslikku tuge pakkuda ka mitmed kogudused ja organisatsioonid. 

Kõigepealt tuleb selgitada kas sinul on õigus saada Kela toetust. Selleks tuleb teha Kelale avaldus kas paberkandjal, telefoni teel, kohapeal Kela büroos või Kela internetiteeninduses. Kela majanduslikud toetused on näiteks lastetoetus, töötutoetus, toetus haiguse ajal, eluasemetoetus, õppetoetus ja lapse koduhoidmise toetus. Peale selle võib Kelalt saada toimetulekutoetust, mis on mõeldud eluks hädavajalike kulude, nagu näiteks toit ja riided, katmiseks . Kui vajad abi Kela avalduste täitmisel, broneeri kokkusaamisaeg Kelasse. Aja saab kinni panna Kela telefoniteenuse kaudu. 

Majandsulikku toetust võid taotleda ka immigrantide sotsiaalteenistusest. Sotsiaalteenistusest võid saada toetust vaid selliste kulude tarvis, mida Kela ei toeta, näiteks lapse sünniga kaasnevad kulud, alaealise lapse harrastuskulud või esimese kodu sisseseadmise kulud. Kui soovid taotleda toetust sotsiaalteenistusest, võta ühendust Kotouttamo valvega telefoni või e-posti teel.  

Kela ja sotsiaaliteenistus annavad majanduslikku toetust ainult hädavajalike kulude katteks. Hädavajalike kulude hulka ei kuulu näiteks auto või teleri soetamine, reisimise või täiskasvanute harrastustega seotud kulud. 

Kui sa ei tea kust saada majandusabi, võta ühendust Kotouttamo valvega ja me suuname su õigesse kohta. 

Abi majandusasjade korraldamisel

Võid paluda Kotouttamolt abi ka siis, kui on tunne, et majandusasjade korraldamine on ülepea keeruline ja vajad selles osas abi. Võid osaleda meie poolt korraldatud erinevatel infokoosolekutel. Lisaks sellele pakume individuaalset juhendamist ja nõustamist alates üksiku arve maksmisest kuni isikliku majanduse haldamiseni . 

Asjaajamine Kelas ja tõlgi tellimine

Võid helistada Kela telefoniteenindusse soome keeles tööpäeviti kell 9-16

Kela asju võid ajada ka  internetis (soome ja rootsi keeles). Kela teeninduspunktide kontaktandmed leiduvad kela.fi.

Kui asjaajamine Kelas ei ole soome keeles võimalik, võta ühendust Kela klienditeenindusega. Kela tellib sulle vajaduse korral tasuta tõlgi. Tõlgina võib tegutseda antud keelt valdav Kela ametnik või väljaspoolt tellitud professionaalne tõlk. Tõlgil on konfidentsiaalsuskohustus. Üldise iseloomuga,  õiguskaitse seisukohalt ebaolulistes asjades võib tõlgiks olla ka sõber või sugulane. Alla 18-aastased ei saa tõlgina tegutseda. Oma asjade korraldamiseks võid volitada ka teise isiku. 

Allpool teemaga seotud lingid soome ja inglise keeles: 

Kela teenused:

 ·         soome keeles: https://www.kela.fi/asiakaspalvelu

 ·         inglise keeles: https://www.kela.fi/web/en/customer-service 

Tõlge:

 ·         soome keeles: https://www.kela.fi/tulkkaus

 ·         inglise keeles: https://www.kela.fi/web/en/interpretation 

 

Kela

Soomekeelsed numbrid leiduvad Kela kodulehelt selle lingi tagant.