Soome keele õppimine Forssa piirkonnas

Soome keele õppimine on oluline immigreerumise allgetapist alates.  Soome keelt võib  õppida TE-büroo poolt korraldatava integreerumiskoolituse raames.  Lisaks soome keelele omandatakse integreerumiskoolituse käigus argielus vajaminevaid, õppimise ja tööeluga seotud teadmisi, arvutitehnikat, õpitakse tundma ühiskonda ja kultuuri. Lisaks integreerumiskoolitusele võib soome keelt õppida erinevatel avalikel kursustel:

Kotouttamo soome keele rühmad

Kotouttamo soome keele rühmad on kõigile avalikud ja tasuta. Rühmadesse ei pea ennast registreerima. Rühma töö ajaks on korraldatud lastehoid, seega lapse võib kaasa võtta. Soome keele rühmad töötavad Kotouttamo ruumides aadressil Haudankorvankatu 2, Forssa.

Soome keele algkursus kolmapäeviti kell 10-12

Soome keele algkursusel õpitakse tähestikku ja argielus vajaminevat soome keele sõnavara. Õpetus toimub soome keeles. 

Soome vestlusring teisipäeviti kell 10-12

Soome keele vestlusringis arutatakse argielu asju, päevakohaseid uudiseid ja Soome ühiskonda puudutavaid teemasid. Vesteldakse soome keeles. 

Kontaktandmed: Forssa linna integreerimisinstruktor, tel. 040 359 3907, Haudankorvankatu 2, Forssa.

Wahre kool

Wahre kool korraldab sügiseti ja kevadeti algavaid keelekursuseid. Lisainfo: simo.veistola@forssa.fi, tel. 050-5640057