ภูมิภาค Forssa

ภูมิภาค Forssa ตั้งอยู่ใน Kanta-Häme ภูมิภาค Forssa ประกอบด้วยเทศบาล 5 แห่ง ได้แก่ Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela และYpäjä Forssa เป็นเมืองเดียวในกลุ่มนี้ ภูมิภาคนี้มีประชากรทั้งหมดประมาณ 33,000 คนโดยประมาณครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ใน Forssa

ทางหลวงหมายเลข 2 จากเฮลซิงกิไปยัง Pori และทางหลวงหมายเลข 10 จาก Turku ไปยังHämeenlinnaวิ่งผ่านภูมิภาค Forssa สถานีรถไฟแห่งเดียวในภูมิภาคนี้ตั้งอยู่ใน Humppila