หมายเลขฉุกเฉิน 112

  • โทรเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนเมื่อคุณต้องการตำรวจแพทย์กู้ภัยหรือนักสังคมสงเคราะห์
  • โทรหาเมื่อคุณรู้หรือสงสัยว่าชีวิตสุขภาพทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมตกอยู่ในอันตรายหรือตกอยู่ในอันตราย

เมื่อโทรไปที่หมายเลขฉุกเฉิน:

  1.   บอกชื่อคุณมา
  2.  ถ้าคุณต้องการล่ามบอกฉันเป็นภาษา
  3.  บอกฉันว่าคุณอยู่ที่ไหน
  4.  บอกเราว่าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไร
  5.  รับฟังและตอบคำถาม
  6.  ทำตามคำแนะนำที่คุณได้รับ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 112 Suomi ลงในโทรศัพท์ของคุณ เมื่อคุณโทรโดยใช้แอพศูนย์ฉุกเฉินจะรู้ทันทีว่าคุณอยู่ที่ไหน