คุณสามารถรับชมวิดีโอ การยู่อาศัยและเงินบน Youtube ในภาษาฟินแลนด์ อังกฤษ โซมาเลีย และ อาหรับ

วิดีโอKotona Suomessa ช่วยให้รู้จักสังคมฟินแลนด์ สามารถดูวิดีโอได้ในภาษา อาหรับ รัสเซียดาร์ เคอร์มานด์ซ โซรานี และ ไทย

 คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการอยู่ในฟินแลนด์ได้จากเว็บไซต์ Info Finland ข้อมูลสามารถพบได้ในภาษาต่างๆเช่น อาหรับ เปอร์เซีย ตุรกี และ รัสเซีย

 ข้อมูลเกี่ยวกับการล่ามและการใช้ล่ามในงานทางการ Tarvitsetko tulkkia? - InfoFinland 

คู่มือยินดีต้อนรับสู่ฟินแลนด์เป็นชุดข้อมูลเกี่ยวกับสังคมฟินแลนด์ที่จัดทำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงานและเศรษฐกิจ คู่มือนี้มีให้ดาวน์โหลดในภาษาอาหรับเปอร์เซียรัสเซียและไทยเป็นต้น

 ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และปัญหาการเป็นพลเมืองสามารถพบได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฟินแลนด์ (Migri)

 การย้ายไปฟินแลนด์และการลงทะเบียนในระบบข้อมูลประชากรเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ Digi- ja väestötietojärjestelmän