Hînbûna zimanê fînlandî li herêma Forssayê

Hînbûna zimanê fînlandî yekser ji qonaxa destpêka barkirina welat ve girîng e. Zimanê fînlandî dikarin li perwerdeya malîbûnê ya Daîreya kar li dax dixe hîn bibin. Di perwerdeya malîbûnê de ji bilî zimanê fînlandî hînî zanînên jiyane rojane, zanînên xwendin û jiyana kar, teknolojiya zanyariyê hem jî zanîna civakî û şarezatiya kultûrê dibin. Ji derveyî perwerdeya malîbûnê zimanê fînlandî dikarî li qursên cuda yên vekirî jî hîn bibî:

Komên zimanê fînlandî yên Kotouttamoyê

Komên zimanê fînlandî yên Kotouttamoyê ji herkesî re vekirî ne û bê pare ne. Hewce nake qeydê li koman bikin. Li dema komê çavdêriya zarokan hatiye lidarxistin, loma dikarin zarokî bi xwe re bînin. Komên zimanê fînlandî li cihên Kotouttamoyê tên lidarxistin, li adresa Haudankorvankatu 2, Forssa.

Destpêkên zimanê fînlandî Çarşem saet 10-12

Di koma koma destpêkî de hînî herfan dibin û xezîneya gotinan yên di jiyana rojane de hewcehî pê dibin. Zimanê perwerdeyê fînlandî ye. 

Xwendingeha Wahreyê

Xwendingeha Wahreyê qursên zimanan li dar dixe, yên ku li payîzan û biharan destpê dikin. https://www.opistopalvelut.fi/wahren/courses.php?l=fi#pos-1-7-11. Zanyariyên zêdetir: simo.veistola@forssa.fi, tel. 050-5640057