KURS: Orientacja społeczena

© Fińskie Stowarzyszenie Pomocy Uchodźcom 

Uczestnicy kursu- Orientacja społeczna uzyskują klucze do zrozumienia fińskiego społeczeństwa oraz do zintegrowania się w to społeczeństwo na zasadach równoprawnego członkostwa.

Kurs- Orientacja społeczna zawiera wiadomości na temat struktury społeczeństwa fińskiego, podstaw prawnych obowiązujących w różnych sytuacjach życiowych, oraz na temat fińskich praktyk zwyczajowych.

Kurs- Orientacja społeczna zalecany jest cudzoziemcom w początkowym okresie po przybyciu do kraju, podczas pierwszego roku mieszkania w Finlandii. 

W kursie można też uczestniczyć w późniejszym okresie pobytu w kraju, jeżeli zapotrzebowanie na wiadomości zawarte w programie kursu jest w dalszym ciągu aktualne. 

Kurs- Orientacja społeczna składa się z 10 spotkań lekcyjnych. Jeżeli kurs zorganizowany jest w całości we własnym jezyku ojczystym, to każde spotkanie lekcyjne trwa 2 godziny.

Jeżeli kurs organizuje się z pomocą tłumacza, to każde spotkanie lekcyjne trwa przez 3 godziny.

W kursie można uczestniczyć będąc obecnym fizycznie na miejscu prowadzenia kursu lub zdalnie za pomocą komputera. Po odbyciu kursu otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs- Orientacja społeczna, zawartość programowa:

 1. Finlandia i fińska kultura
 2. Fińskie społeczeństwo
 3. Imigracja do Finlandii i mieszkanie w Finlandii
 4. Życie rodzinne i dzieci
 5. Edukacja
 6. Praca i dochody w Finlandii
 7. Zdrowie i starzenie się w Finlandii
 8. Prawo i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Finlandii
 9. Polityka i działalność publiczna w Finlandii
 10. Społeczeństwo fińskie, refleksja

Jeżeli chcesz uczestniczyć w kursie- Orientacja społeczna, skontaktuj się z dyżurem ośrodka integracyjnego Kotouttamo.

 

KURS: Dobrobyt dnia powszedniego

Uczestnicy kursu- Dobrobyt dnia powszedniego otrzymują wiadomości na temat funkcjonowania fińskiego systemu świadczeń usług socjalnych i zdrowotnych, rozwoju i wychowania dzieci oraz spraw związanych ze związkami par i samopoczuciem psychicznym.

W czasie kursu istnieje też możliwość dyskutowania na temat zachowania własnej kultury jako części składowej wychowywania dzieci i prowadzenia zwykłego życia rodzinnego.

Uczestnicy, którzy nie mają małoletnich dzieci mogą uczestniczyć tylko w części dni kursu.

Kurs- Dobrobyt dnia powszedniego jest przewidziany do odbycia w początkowym okresie po imigracji do kraju, podczas pierwszych trzech lat od przybycia. W kursie można jednak uczestniczyć również w pózniejszym okresie zamieszkiwania w kraju, jeżeli istnieje dalsze zapotrzebowanie na wiadomości udostępniane podczas kursu.

Kurs- Dobrobyt dnia powszedniego składa się z 10 trzygodzinnych spotkań lekcyjnych.

Kurs organizuje się z pomocą tłumacza. W kursie można uczestniczyć będąc obecnym fizycznie na miejscu prowadzenia kursu lub też przez połączenie zdalne, używając komputera.

Po odbyciu kursu otrzymuje się zaświadczenie.

Kurs- Dobrobyt dnia powszedniego, zawartość programowa: 

 1. Korzystanie z usług zdrowotnych i opieka własna
 2. Samopoczucie psychiczne
 3. Zdrowie seksualne/kobiety
 4. Zdrowie seksualne/mężczyźni
 5. Związki par i małżeństwo
 6. Ciąża i okres poporodowy
 7. Dobrobyt dziecka i rodziny
 8. Przedszkole i szkoła
 9. Okres dojrzewania
 10. Fińska powszedniość i kultura własna

Jeżeli chcesz uczestniczyć w kursie- Dobrobyt dnia powszedniego lub w części tego kursu, skontaktuj się z dyżurem ośrodka integracyjnego Kotouttamo.
 

Fiński dla początkujących

W grupie- Fiński dla początkujących uczymy się podstaw języka fińskiego mówiąc, czytając i pisząc. Uczestnicy grupy- Fiński dla początkujących otrzymają umiejętności językowe na poziomie pomocniczym, które pomogą poradzić sobie w zwykłych, codziennych sytuacjach.

Grupa- Fiński dla początkujacych jest odpowiednia dla cudzoziemców, u których uczenie się języka fińskiego jest jeszcze na etapie wstępnym.

Zajęcia w grupie są otwarte i bezpłatne dla wszystkich uczestników. Uczestnictwo w grupie- Fiński dla początkujących nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia się, tylko na zajęcia można przyjść kiedykolwiek. Nauczanie odbywa się w języku fińskim. 

Czas: w poniedziałki w godzinach 10–12

Miejsce: Kotouttamo (Yhteisötalo), Haudankorvankatu 2, Forssa

Grupa dyskusyjna języka fińskiego

Podczas zajęć grupy dyskusyjnej języka fińskiego rozmawiamy po fińsku na różne zmieniające się tematy. Uczestnicy zajęć tej grupy mają możliwość ćwiczenia umiejętności dyskutowania po fińsku oraz uczenia się nowego słownictwa.

Zajęcia w grupie dyskusyjnej języka fińskiego przeznaczone są dla obcokrajowców, którzy opanowali podstawy języka fińskiego. Grupa jest dla wszystkich otwarta i zajęcia są bezpłatne.

Uczestnictwo w grupie dyskusyjnej nie wymaga wsześniejszego zgłoszenia się, tylko na zajęcia można przyjść kiedykolwiek. Zajęcia prowadzone są po fińsku.

Czas: we wtorki w godzinach 10-12

Miejsce: Kotouttamo (Yhteisötalo), Haudankorvankatu 2, Forssa

INFO: Mieszkanie i stosunki najmu mieszkania

Podczas tych spotkań informacyjnych omawiamy najważniejsze sprawy dotyczące mieszkania i stosunków najmu mieszkania w Finlandii. Info przeprowadza się w języku fińskim i jest otwarte dla wszystkich cudzoziemców. Info może być też przeprowadzone z tłumaczeniem dla cudzoziemców będących klientami ośrodka pracy socjalnej, działu do spraw integracyjnych.

Info dotyczące mieszkania i stosunków najmu mieszkania trwa dwie godziny.

W Info można uczestniczyć będąc fizycznie na miejscu lub zdalnie przy pomocy komputera.

Info- Mieszkanie i stosunki najmu mieszkania, zawartość programowa:

 • Szukanie mieszkania
 • Sprawy umowy o wynajem
 • Zasady porządkowe i procedury 
 • Fińskie zasady grzecznościowe
 • Główne problemy mieszkaniowe
 • Wypowiedzenie umowy o wynajem
 • Czynsz za wynajem

Jeżeli chcesz uczestniczyć w info dotyczącym mieszkania i stosunków najmu mieszkania skontaktuj się z dyżurem ośrodka integracyjnego Kotouttamo.
 

INFO: Recykling

Info dotyczące recyklingu organizuje się we współpracy centrum integracyjnego Kotouttamo i Przedsiębiorstwa gospodarowania odpadkami Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Info prowadzone jest w języku fińskim, i jest otwarte dla wszystkich cudzoziemców. 

Info może być też przeprowadzone z tłumaczeniem dla cudzoziemców będących klientami ośrodka pracy socjalnej, działu do spraw integracyjnych.

Info dotyczące recyklingu trwa dwie godziny. Uczestnictwo w Info nie jest możliwe zdalnie.

Info- Recykling, zawartość programowa:

 • Podstawowe założenia recyklingu i jego korzyści
 • Fiński system gospodarowania odpadkami
 • Recykling odpadków z gospodarstw domowych oszczedzając środowisko naturalne

Jeżeli chcesz uczestniczyć w Info dotyczącym recyklingu skontaktuj się z dyżurem ośrodka integracyjnego Kotouttamo.
 

INFO: System zabezpieczeń socjalnych

Podczas Info omawiamy rozwój historyczny fińskiego systemu zabezpieczeń socjalnych oraz jego strukturę i finansowanie obecnie. Info prowadzi się w języku fińskim i jest otwarte dla wszystkich cudzoziemców. 

Info może być też przeprowadzone z tłumaczeniem dla cudzoziemców będących klientami ośrodka pracy socjalnej, działu do spraw integracyjnych.

Info dotyczące systemu zabezpieczeń socjalnych trwa dwie godziny. W Info można uczestniczyć będąc fizycznie na miejscu lub zdalnie przy pomocy komputera.

System zabezpieczeń socjalnych, zawartość programowa: 

 • Historia fińskiego systemu zabezpieczeń socjalnych
 • Struktura systemu zabezpieczeń socjalnych
 • Finansowanie systemu zabezpieczeń socjalnych

Jeżeli chcesz uczestniczyć w Info dotyczącym systemu zabezpieczeń socjalnych skontaktuj się z dyżurem centrum integracyjnego Kotouttamo.
 

KURS: Usługi Kela

Kurs- Usługi Kela prowadzony jest w języku fińskim i jest otwarty dla wszystkich cudzoziemców, którzy potrzebują więcej informacji dotyczących działalności Kela lub korzystania z usług Kela. 

Kurs może być też przeprowadzony z tłumaczeniem dla cudzoziemców będących klientami ośrodka pracy socjalnej, działu do spraw integracyjnych.

Kurs składa się z trzech spotkań lekcyjnych, z których każde trwa dwie godziny.

Uczestnicy mają możliwość wziąć udział tylko w części spotkań lekcyjnych kursu.

W kursie można uczestniczyć będąc fizycznie na miejscu w ośrodku Kotouttamo lub zdalnie przy pomocy komputera

Kurs- Usługi Kela, zawartość programowa:

1. Zadania Kela, jej organizacja i działalność

2. Główne formy świadczeń Kela dla cudzoziemców

3. Instrukcje do korzystania z internetowych usług Kela

Jeżeli chcesz uczestniczyć w kursie dotyczącym usług Kela lub tylko w wybranej części kursu, skontaktuj się z dyżurem ośrodka integracyjnego Kotouttamo.

 INFO: Usługi urzędu pracy

Podczas Info przedstawiamy usługi udostępniane przez urząd pracy czyli TE-toimisto. 

Info prowadzone jest w języku fińskim i jest otwarte dla wszystkich cudzoziemców. 

Info może być też przeprowadzone z tłumaczeniem dla cudzoziemców będących klientami ośrodka pracy socjalnej, działu do spraw integracyjnych.

Info dotyczące usług urzędu pracy trwa dwie godziny. W Info można uczestniczyć będąc fizycznie na miejscu w Kotouttamo lub zdalnie przy pomocy komputera.

Info- Usługi urzędu pracy, zawartość programowa:

 • Zadania urzędu pracy
 • Prawa i obowiązki bezrobotnego ubiegającego się o pracę
 • Usługi oferowane przez urząd pracy

Jeżeli chcesz uczestniczyć w Info dotyczacym usług urzędu pracy skontaktuj się z dyżurem centrum integracyjnego Kotouttamo.

KURS: Umiejętności przydatne w życiu zawodowym

Kurs- Umiejętności przydatne w życiu zawodowym prowadzony jest w języku fińskim i jest on otwarty dla wszystkich cudzoziemców, którzy potrzebują wiadomości na temat fińskiego życia zawodowego oraz praktycznych umiejętności ubiegania się o miejsce pracy.

Kurs składa się z trzech spotkań lekcyjnych, z których każde trwa dwie godziny.

Uczestnicy mają możliwość wziąć udział tylko w części spotkań lekcyjnych kursu.

W pierwszej części kursu można uczestniczyć będąc obecnym fizycznie w Kotouttamo lub zdalnie przy pomocy komputera. Podczas drugiej i trzeciej części kursu wymagana jest fizyczna obecność na miejscu w Kotouttamo. Po odbyciu kursu otrzymuje się zaświadczenie.

Kurs- umiejętności przydatne w życiu zawodowym, zawartość programowa:

1. Fińska kultura pracy, umowy zbiorowe i zasady życia zawodowego.

2. Podstawy ubiegania się o pracę, przygotowanie się do wywiadu zwodowego i przedstawienia          pracodawcy swoich kwalifikacji.

3. Pisanie swojego życiorysu zawodowego czyli CV, przegląd słownictwa fińskiego

Jeżeli chcesz uczestniczyć w kursie- Umiejętności przydatne w życiu zawodowym lub tylko w wybranej części tego kursu, skontaktuj się z dyżurem ośrodka integracyjnego Kotouttamo.

INFO: Przyjmowanie uchodźców i łączenie rodzin

Podczas Info omawiamy sprawy związane z zasadami wyboru uchodźców z relokacji oraz te związane z łączeniem rodzin uchodźców. 

Info prowadzone jest w języku fińskim, i jest otwarte dla wszystkich cudzoziemców oraz innych osób zainteresowanych tą sprawą.

Info może być też przeprowadzone z tłumaczeniem dla cudzoziemców będących klientami ośrodka pracy socjalnej, działu do spraw integracyjnych.

Info dotyczące spraw przyjmowania uchodźców i łączenia rodzin uchodźców trwa dwie godziny. 

W Info można uczestniczyć będąc fizycznie na miejscu lub zdalnie przy pomocy komputera.

Info dotyczące przyjmowania uchodźców i łączenia rodzin, zawartość programowa: 

 • Zasady wyboru uchodźców z relokacji i anonimowość
 • Wymogi związane z łączeniem rodzin
 • Limity dochodów przy łączeniu rodzin 
 • Pozwolenie na pobyt innych krewnych

Jeżeli chcesz uczestniczyć w Info dotyczącym przyjmowania uchodźców i łączenia rodzin, skontaktuj sie z dyżurem ośrodka integracyjnego Kotouttamo.
 

INFO: Równość społeczna

Podczas Info zajmujemy się sprawą równości społecznej, czyli tego w jaki sposób wszyscy ludzie mają być równowartościowi w społeczeństwie, pomimo różnic miedzy nimi. 

Info prowadzone jest w języku fińskim, i jest otwarte dla wszystkich cudzoziemców oraz innych osób zainteresowanych tą sprawa.

Info może być też przeprowadzone z tłumaczeniem dla cudzoziemców będących klientami ośrodka pracy socjalnej, działu do spraw integracyjnych.

Info dotyczące spraw równości społecznej trwa dwie godziny. W Info można uczestniczyć będąc fizycznie na miejscu lub zdalnie przy pomocy komputera.

Info dotyczące równości społecznej, zawartość programowa:

 • Równość pod względem prawnym
 • Wspieranie zasady równości w działaniach strefy publicznej
 • Prawo do swojego języka, kultury, religii i orientacji seksualnej
 • Równość na rynku pracy i w życiu zawodowym

Jeżeli chcesz uczestniczyć w Info dotyczącym równości społecznej, skontaktuj się z dyżurem centrum integracyjnego Kotouttamo.

INFO: Pozwolenie na pobyt i obywatelstwo

Podczas tego Info omawiamy sprawy związane z pozwoleniem na pobyt, warunkami otrzymania obywatelstwa oraz z procesem aplikowania.

Info prowadzone jest w języku fińskim i jest otwarte dla wszystkich cudzoziemców oraz innych osób zainteresowanych tą sprawą.

Info może być też przeprowadzone z tłumaczeniem dla cudzoziemców będących klientami ośrodka pracy socjalnej, działu do spraw integracyjnych.

Info dotyczące spraw pozwolenia na pobyt i obywatelstwa trwa dwie godziny. 

W Info można uczestniczyć będąc fizycznie na miejscu lub zdalnie przy pomocy komputera.

Info- pozwolenie na pobyt i obywatelstwo, zawartość programowa:  

 • Rodzaje pozwolenia na pobyt oraz kryteria
 • Weryfikacja tożsamości i okres zamieszkania
 • Pozwolenie na pobyt i jego wpływ na zabezpieczenia socjalne
 • Warunki uzyskania obywatelstwa
 • Postępowanie aplikacyjne

Jeżeli chcesz uczestniczyć w Info dotyczącym pozwolenia na pobyt i obywatelstwa, skontaktuj się z dyżurem centrum integracyjnego Kotouttamo.