Mieszkanie i pieniądze- wideo można oglądać na Youtube - w języku fińskim, angielskim, somalijskim i arabskim

W domu w Finlandii - wideo pomagają zdobyć wiedzę o fińskim społeczeństwie. Dostępne są do oglądania na przykład po arabsku, rosyjsku, dari, kurmadzi, sorani oraz tajsku.

Wiadomości na temat mieszkania i przebywania znajdziesz na stronie Info Finland                                   Dostępne są w wielu językach na przykład po arabsku, persku, turecku ja rosyjsku.

Informacje na temat tłumaczenia oraz dostępności tłumacza przez telefon w sprawach urzędowych znajdziesz na stronie Tarvitsetko tulkkia? - InfoFinland

Tervetuloa Suomen – opas to pakiet informacyjny dotyczący fińskiego społeczeństwa przygotowany przez Ministerstwo pracy i gospodarki. Przewodnik ten jest dostępny do pobrania na przykład w języku arabskim, perskim, rosyjskim i tajskim.

Maahanmuuttoviraston (Migri) na stronie tej znajdują się informacje i odpowiedzi na pytania związane ze sprawami pozwolenia na pobyt i obywatelstwa.

Imigracja do Finlandii i rejestracja w systemie ewidencji ludności odbywa się na stronie Digi- javäestötietojärjestelmä