Forssa 

Forssa to miasto liczące 17 000 mieszkańców znajdujące się w rejonie Kanta-Häme. Forssa położone jest w środkowo-południowej części Finlandii na przecięciu dróg krajowych 2 i 10. Ponad połowa Finów mieszka w promieniu 150 km od Forssa a największe fińskie miasta Helsinki, Turku i Tampere położone są w odległości tylko jednej godziny jazdy od Forssa.

Forssa było zawsze miastem przemysłowym i obecnie znane jest z firm związanych z przemysłem spożywczym oraz branżą ochrony środowiska. Znaczna część zatrudnionych związana jest z branżą technologiczną oraz przemysłem produktu budowlanego. Najwięksi pracodawcy regionu Forssa to: Konsorcjum do spraw opieki społecznej regionu Forssa, miasto Forssa, HK Scan OYj, Parmarine Oy i Spółdzielnia Hämeenmaa.

W Forssa znajduje się siedem szkół podstawowych, z których w dwóch prowadzi się klasy 1–9 (Szkola w Kuhala i Keskuskoulu). W szkole Tölö oferowane jest nauczanie specjalne dla dzieci i młodzieży z regionu Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Somero i Ypäjä. Uczniowie mają też możliwość uczestnictwa w odpłatnych zajęciach popołudniowych oraz klubowych.

Liceum zbiorcze w Forssa jest liceum kształcącym około 500 uczniów. Liceum to jest otwarte również dla uczniów z innych miejscowości regionu czyli Tammela, Jokioinen, Ypäjä oraz Humppila.

Konsorcjum edukacyjne rejonu południowo-zachodniego Lounais-Häme oferuje możliwości edukacji zawodowej w Instutucie zawodowym w Forssa, jak też edukacji dla dorosłych i kształcenia integracyjnego w ośrodku oświatowym Faktia. W instytucie zawodowym w Forssa możesz kształcić się zawodowo na przykład w branży gastronomicznej, kosmetycznej czy wychowawczo-edukacyjnej. Inne branże to na przykład logistyka, branża maszynowa i metalowa, budowlana, biznes oraz technologia informatyczna i komunikacyjna.

Faktia oferuje kształcenie integracyjne dla imigrantów, szkolenie dla dorosłych oraz powiązane z nim edukacyjne pakiety rozwojowo-przygotowawcze.

Politechnika w Häme (HAMK) to kampus znajdujący się w Forssa, gdzie kształcimy przyszły personel medyczny, projektantów środowiska, licencjatów branży hodowli koni, oraz inżynierów biogospodarki. W kampusie Forssa możesz studiować też w jezyku angielskim inżynierię z możliwością uzyskania dyplomu licencjata.

Mieszkanie w Forssa jest przyjemne i natura jest blisko. Forssa ma dobre warunki do uprawiania aktywności hobbystycznej i zajeć sportowo-ruchowych. W Forssa znajduje się basen, małe kino oraz w szerokim zakresie dostępne są usługi sportowo-ruchowe zarówno dla seniorów, dzieci jak też dla grup specjalnych. W Forssa jest stadion sportowy, hale sportowe oraz hala lodowiskowa.

Przy końcu roku 2019 w Forssa zamieszkiwało okolo 900 osób pochodzenia cudzoziemskiego.