System edukacji

 Na system edukacji w Finlandii składają się: nauczanie wczesne, edukacja przedszkolna, szkoła podstawowa, szkolnictwo średnie oraz szkolnictwo wyższe.

W Finlandii nauczanie przedszkolne, szkoła podstawowa oraz szkolnictwo średnie są bezpłatne. Również bezpłatne w znacznej części jest szkolnictwo wyższe. W Finlandii chcemy udostępnić każdemu takie same możliwości edukacji na wysokim poziomie.

Za nauczanie wczesne rozumiemy opiekę wychowawczą skierowaną dla małych dzieci. Nauczanie wczesne organizowane jest w gminach na przykład w przedszkolach czy poprzez opiekę w przedszkolach rodzinnych.

Edukacja przedszkolna trwa zwykle przez okres jednego roku i rozpoczyna się w tym roku w którym dziecko kończy sześć lat. Edukacja przedszkolna jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci.

Kształcenie podstawowe odbywa się w szkole podstawowej w klasach 1–9 i nauka w szkole podstawowej zwykle rozpoczyna się w tym samym roku w którym dziecko kończy 7 lat. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci.

Szkolnictwo średnie oznacza kształcenie w liceum lub w szkole zawodowej. W liceum uczy się przedmiotów rozwijających ogólnie oraz przygotowuje się do edukacji w szkołach wyższych. W szkole zawodowej uczy się zawodu.

W jaki sposób możesz ubiegać się o miejsce w placówce edukacyjnej?

O miejsce w liceum możesz ubiegać się w naborze powszechnym, który odbywa się na wiosnę. Warunkiem jest ukończenie szkoły podstawowej.

Do szkoły zawodowej nabór prowadzony jest wiosną w czasie naboru powszechnego oraz przez cały rok w naborze ciągłym.

O miejsce na politechnice możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz:

  • świadectwo ukończenia liceum
  • fińską maturę
  • fińskie świadectwo kwalifikacji zawodowej
  • zagraniczne świadectwo maturalne lub jego odpowiednik  

Na politechnikę możesz ubiegać się dwa razy do roku, na wiosnę i jesienią.

O miejsce na uniwersytecie możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz:

  • fińską maturę
  • fińskie świadectwo kwalifikacji zawodowej
  • zagraniczne świadectwo maturalne
  • zagraniczne świadectwo, które daje prawo do ubiegania się o miejsce na uniwersytecie w kraju, w którym to świadectwo uzyskałes.

Więcej informacji dotyczących ubiegania się o miejsce nauczania znajdziesz w Opintopolku