Edukacja prowądzaca do zawodu.  

Kształcenie zawodowe daje podstawową wiedzę i umiejętności w różnych grupach zawodowych.Możesz uzyskać kwalifikacje zawodowe w całości z tytułem zawodowym lub część tych kwaklifikacji. Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych masz również możliwość ubiegania się o miejsce na uczelni wyższej. W regionie Forssa kształcenie zawodowe prowadzone jest w instytucie zawodowym w Forssa, szkole sportowej Eerikkilä oraz w szkole hodowli koni w Ypäjä.

TUVA

https://www.lhkk.fi/hakijalle/tuva-koulutus/

Instytut zawodowy w Forssa (FAI)

 Instytut zawodowy w Forssa to placówka kształcenia zawodowego w Forssa. Co roku uczy się w niej około 1500 uczniow. W instytucie zawodowym w Forssa możesz szkolić się zawodowo na przykład w branży gastronomicznej, kosmetycznej czy pedagogicznej. Inne branże to na przykład logistyka, branża maszynowa i metalowa, budowlana, biznes oraz technologia informatyczna i komunikacyjna. W instytucie zawodowym w Forssa możesz uzyskać tytuł zawodowy według planu praktyk zawodowych. Plan praktyk zawodowych oznacza uczenie się zawodu w zakładzie pracy. W instytucie zawodowym w Forssa możesz również odbyć szkolenia na karty uprawnień, jak na przykład kurs pierwszej pomocy, kurs na uprawnienia obsługi wózków widłowych i paszport higieny.

 https://www.lhkk.fi/

Szkoła hodowli koni w Ypäjä

Szkoła hodowli koni w Ypäjä to placówka edukacyjna w branży hodowli koni znajdująca sie w Ypäjä. Placówka organizuje kształcenie zawodowe na poziomie zasadniczym, podyplomowym i uzupełniającym. W ośrodku edukacyjnym możesz wykształcić się w zawodzie opiekuna koni, instruktora jazdy konnej i nauczyciela jazdy konnej. W szkole prowadzone są również krótkie kursy, obozy, zawody w szkoleniu koni i zawody jeździeckie oraz inne wydarzenia. Szkola hodowli koni w Ypäjä jest najwiekszą w krajach Skandynawii placówką edukacyjną oferuąjcą szkolenie w branży hodowli koni. W skali roku przebywa tam około 250 uczniów i w stajniach mieści się 400 koni.

https://www.hevosopisto.fi/

Szkoła sportowa Eerikkilä

Szkoła sportowa Eerikkilä znajduje się w Tammela. W szkole tej możesz kształcić się w dziedzinie wychowania fizycznego oraz dziedzinie środowiska naturalnego. W dziedzinie wychowania fizycznego możesz uzyskać tytuł zawodowy trenera lub tytuł zawodowy specjalisty. W dziedzinie środowiska naturalnego możesz uzyskać tytuł zawodowy przewodnika terenowego lub tytuł zawodowy przewodnika natury.

 https://eerikkila.fi/

 Politechnika HAMK w Häme.

HAMK jest jedyną uczelnią wyższą w województwie Kanta-Häme i 8 co do wielkości pod względem ilości studentów uczelnią w Finlandii. Na politechnice studiuje w sumie około 7800 studentów a personel liczy około 670 osób. Na politechnice Häme możesz studiować na 27 różnych kierunkach studiów prowadzących do uzyskania dyplomu uczelni wyższej. W ofercie politechniki Häme jest również kierunek kaształcenia zawodowego pedagogów. HAMK ma swoje placówki w siedmiu miejscach, z których jedna znajduje się w Forssa.

Placówka w Forssa

W kampusie w Forssa studiuje około 550 studentów przy wielkości personelu w liczbie 30 osób. Kształcimy tutaj przyszłych pracowników medycznych, projektantów środowiska, licencjatów branży  hodowli koni oraz inżynierów biogospodarki.

Ważni wspólpracownicy HAMK w Forssa to na przykład Centrum zasobów naturalnych oraz Konsorcjum do spraw opieki społecznej regionu Forssa. Znaczna cześć studiów odbywa się w formie praktyk oraz prac projektowych. W kampusie Forssa możesz studiować również w języku angielskim biogospodarkę z możliwością uzyskania dyplomu inżyniera biogospodarki.

 https://www.hamk.fi/