Koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmään kuuluu varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, toisen asteen koulutus ja korkeakoulutus.

Suomessa esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus on maksutonta. Myös korkeakouluopiskelu on suurimmaksi osaksi maksutonta. Suomessa halutaan tarjota kaikille sama mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan pienille lapsille suunnattua kasvatuksellista toimintaa. Varhaiskasvatusta järjestetään kunnissa esimerkiksi päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa.

Esipetus kestää pääsääntöisesti yhden vuoden ja se aloitetaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Esiopetus on kaikille lapsille pakollinen. 

Perusopetuksessa eli peruskoulussa opiskellaan luokat 1-9 ja tavallisesti se alkaa samana vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta. Peruskoulu on pakollinen kaikille lapsille. 

Toisen asteen koulutus tarkoittaa lukiota tai ammattikoulua. Lukiossa opiskellaan yleissivistäviä aineita ja valmistaudutaan korkeakouluopintoihin. Ammattikoulusta valmistutaan ammattiin. 

Miten haet opiskelemaan?

Voit hakea lapselle varhaiskasvatus- tai koulupaikkaa asuinkunnan kautta. Ohjeet löytyvät osiosta ”Lasten päivähoito ja koulu”.

Lukioon voit hakea opiskelemaan yhteishaussa. Haku on keväällä. Voit hakea lukioon, jos olet suorittanut peruskoulun.  

Ammattikouluun voit hakea yhteishaussa keväällä tai läpi vuoden jatkuvassa haussa.

Ammattikorkeakouluun voit hakea kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Ammattikorkeakouluun voit hakea opiskelemaan, jos sinulla on: 

  • lukion päättötodistus
  • suomalainen ylioppilastutkinto
  • suomalainen ammattitutkinto
  • ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto tai vastaava

 Yliopistoon voit hakea opiskelemaan, jos sinulla on:

  •  suomalainen ylioppilastutkinto
  • suomalainen ammattitutkinto
  • ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto
  • ulkomailla suoritettu tutkinto, joka antaa mahdollisuuden yliopisto-opintoihin siinä maassa, jossa olet suorittanut tutkinnon

Lisätietoja hakemisesta löydät Opintopolusta