یادگیری زبان فنلاندی در منطقه فورسسا

یادگیری زبان فنلاندی از همان ابتدای مهاجرت مهم است. زبان فنلاندی را می توانید در دوره های وفق یابی که توسط دفتر کاریابی برگزار می شود، یاد بگیرید. در دوره های وفق یابی، علاوه بر زبان فنلاندی، مهارت های روزمره، مهارت های تحصیلی و زندگی کاری، مهارت های فناوری اطلاعات و همچنین دانش اجتماعی و دانش فرهنگی آموزش داده می شود. علاوه بر دوره های وفق یابی، می توانید زبان فنلاندی را در دوره های مختلف آزاد هم بخوانید.

کلاسهای زبان فنلاندی در دفتر خدمات خارجی‌ها (کوتوتامو)

کلاسهای زبان فنلاندی در دفتر خدمات خارجی‌ها (کوتوتامو) رایگان و شرکت برای عموم آزاد است. شرکت در این کلاسها نیازی به ثبت نام ندارد. مراقبت از کودکان در طول کلاس ترتیب داده می شود، بنابراین می توانید کودکان خود را همراه بیاورید. کلاسهای زبان فنلاندی در دفتر خدمات خارجی‌ها (کوتوتامو) به نشانی Haudankorvankatu 2, Forssa برگزار می شوند.

کلاسهای مقدماتی زبان فنلاندی، دوشنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲

در کلاس مقدماتی زبان فنلاندی حروف الفبا و کلمات موردنیاز روزانه آموزش داده می شود. زبان تدریس فنلاندی است.

آموزشگاه واهره (Wahre)

آموزشگاه واهره کلاسهای زبان برگزار می‌کند که در پاییز و بهار شروع می شوند. 

تلفن تماس ۰۵۰۵۶۴۰۰۵۷ و آدرس ایمیل  https://www.opistopalvelut.fi/wahren/courses.php?l=fi#pos-1-7-11

simo.veistola.forssa.fi