شماره اضطراری 112
 
  • در موارد فوری اضطراری وقتی به خدمات پلیس، کمکهای اولیه، خدمات آتش نشانی یا خدمات اضطراری اجتماعی نیاز دارید با شماره اضطراری 112 تماس بگیرید.
 
  •  هنگامی که می دانید یا مشکوک هستید که زندگی، سلامتی، دارایی یا محیط زیست در معرض خطر است با شماره اضطراری تماس بگیرید.
 
 

هنگام تماس با شماره تلفن اضطراری:

 

نام خود را بگویید.

اگر به مترجم نیاز دارید بگویید به مترجم چه زبانی نیاز دارید.

بگویید کجا هستید.

بگویید به چه کمکی نیاز دارید.

گوش کنید و به سوالات پاسخ دهید.

دستور العمل ها را تا جایی که می توانید انجام دهید.

 

اپلیکیشن 112 فنلاند را در تلفن خود نصب کنید. وقتی با استفاده از اپلیکیشن تماس می گیرید، مرکز فوریت های پزشکی بلافاصله می داند کجا هستید.